POLITICS

‘พิธา’ หวั่นระเบียบราชทัณฑ์คุมขังนอกเรือนจำ “เอื้อคนรวย”

‘พิธา’ หวั่นระเบียบราชทัณฑ์คุมขังนอกเรือนจำ “เอื้อคนรวย” มองคุกไม่ได้มีไว้ขังคนจนหรือคนเห็นต่าง

วันนี้ (16 ธ.ค. 66) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงระเบียบกรมราชทัณฑ์ใหม่อาจจะเอื้อนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้ถูกคุมขังนอกเรือนจำว่า เรื่องนี้เป็นระบบนิติรัฐ นิติธรรมมากกว่าเจาะจงไปที่คนใดคนหนึ่ง การสร้างความสมานฉันท์ปรองดองต้องเท่าเทียมกันทั้งระบบไม่ยึดติดบุคคล สิ่งที่นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล พยายามทำในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาคือ การพูดถึง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ เพื่อให้เกิดการ Set Zero ของการเมืองไทยให้เกิดความปรองดองและสมานฉันท์ในการเมืองไทยอย่างแท้จริง เสาะหาข้อเท็จจริงว่าวัฒนธรรมลอยนวลนั้นไม่มี และต้องรับผิดรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้คนที่โดนทำลายด้วยกฎหมายโดยเฉพาะผู้เห็นต่างทางการเมือง สามารถกลับมาเป็นคนธรรมดาปกติได้ทุกกรณี

ส่วนคำพูดที่ว่า “คุกมีไว้ขังคนจน” นั้น ถือเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจ เพราะประเทศที่น่าอยู่ไม่ควรเป็นแบบนั้น กฎหมายควรเสมอภาคกับทุกคน ไม่ว่าจะรวยดีมีจน ทั้งหมดอยู่ที่ต้นน้ำของความยุติธรรม เช่น การปฏิรูปตำรวจที่นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลพยายามผลักดันมาโดยตลอด คุกไม่ควรจะมีไว้ขังคนที่เห็นต่างทางการเมือง ควรมีไว้เพื่อให้สังคมสงบสุข มีโอกาสกลับมาเป็นประชาชนที่ช่วยพัฒนาชาติให้กับสังคมได้

ทั้งนี้กรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่าระเบียบของกรมราชทัณฑ์ใหม่นั้นเอื้อให้กับนายทักษิณ นายพิธา กล่าวว่านายชัยชนะ เดชเดโช ประธานคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ระบุว่าระเบียบนี้ออกมาตั้งแต่ปี 2563 ก่อนที่นายทักษิณจะกลับมา หากสิ่งที่สภาฯ ตรวจสอบแล้วเป็นจริงก็ต้องให้ความเป็นธรรม ส่วนตัวมีข้อกังวลเพราะระเบียบนี้ระบุว่าจะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เท่านั้นซึ่งถือเป็นการรวมศูนย์ ญาติพี่น้องหรือคนที่ติดอยู่แม้จะผ่านเวลาการได้รับโทษ 1 ใน 3 แล้วก็ไม่สามารถที่จะขอร้องได้ พร้อมทั้งมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีบ้าน โรงงาน และสถานที่ราชการเป็นหลักแหล่งในการดูแล แสดงถึงความเหลื่อมล้ำต้องเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะถึงจะมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการแบบนี้

Related Posts

Send this to a friend