POLITICS

สหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย นำคาราวานสิบล้อบุกกรุง SS2

สหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย นำ “คาราวานสิบล้อบุกกรุง” เรียกร้องตรึงราคาน้ำมันลิตรละ 25 บาท พร้อมประกาศยกระดับ หาก 1 ธ.ค. รัฐบาลแก้ไขปัญหาไม่ได้ นำขบวนสิบล้อเข้ากรุง เติมน้ำมัน 20 ลิตร หมดไหนจอดนั้น ใครจะลากมาลากไปได้เลย”

วันนี้ (16 พ.ย.) เวลา 13.00 น. สหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “คาราวานสิบล้อบุกกรุง” แสดงพลังของคนขับรถบรรทุกในเชิงสัญลักษณ์ (Truck Power) มุ่งหน้าสู่กระทรวงพลังงาน เข้ายื่นหนังสือถึงนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพง โดยให้ตรึงราคาน้ำมันอยู่ที่ลิตรละ 25 บาท ผ่าน 4 เส้นทางถนนสายเอเชีย ถนนสุขุมวิท ถนนบางนา-ตราด ถนนกาญจนาภิเษก

นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงพลังงานพร้อมแถลงการณ์ว่า “ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยทุกชนิดได้ปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพบว่ามีปัญหาเรื่องโครงสร้างราคาน้ำมันที่ไม่เป็นธรรมและการบริหารจัดการเรื่องพลังงาน สร้างภาระความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้บริโภคน้ำมันทางตรงและทางอ้อม” จึงต้องการยืนยันข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ดังนี้

1.ขอให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ตรึงราคาน้ำมันดีเซล(B7 หรือ B6) ราคาขายปลีก 25บาท/ลิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

2. ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤต โดยหารายได้จากส่วนอื่นๆมาทดแทน 

3. ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอาเปรียบประชาชน และผู้บริโภคน้ำมันในระบบผูกขาด ตัดตอนจนเกินไป 

4. ราคา ณ โรงกลั่น ต้องเท่ากับราคาสิงคโปร์ ที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงน้ำมันสำเร็จรูป (ราคา ณ โรงกลั่นต้องเท่ากัน)  

5. ในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ต้องลดค่าการตลาดลงกึ่งหนึ่ง เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงเกินไป และเป็นการผลักภาระและสร้างกำไรทางธุรกิจที่ขาดหลักจริยธรรมและคุณธรรมทางธุรกิจกึ่งผูกขาด

นายอภิชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการยกระดับ หากรัฐบาลไม่เปิดโต๊ะเจรจาภายในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ก็จำเป็นจะต้องนำโมเดลการประท้วงของเยอรมนีมาใช้ โดยเติมน้ำมันครั้งละ 20 ลิตร เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัด หมดตรงไหนจอดตรงนั้น ใครจะลากก็มาเอาไปเลย “ยืนยันว่าต้องให้น้ำมันราคาลิตรละ 25 บาท ขอรัฐบาลอย่ามองข้าม เพราะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาก็ยังไม่มีคำตอบจากรัฐบาล หากทำไม่ได้ก็ขอให้ผู้มีความสามารถขึ้นมาบริหารแทน

ด้านนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นตัวแทนเข้ารับหนังสือกล่าวว่า “หลังรับหนังสือก็จะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาอีกครั้ง ส่วนเรื่องการแยกน้ำมันไบโอดีเซลออกจากกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเสนอของทางกลุ่ม ก็ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจแรงงานพิจารณา แต่ต้องดูผลการศึกษาประกอบกัน” ยืนยันว่าเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ แต่ลำพังเพียงกระทรวงแรงงานไม่ได้ ต้องมีหลายหน่วยงานร่วมดำเนินการ ส่วนเรื่องการใช้กองทุนน้ำมันนั้น มีการสนับสนุนธนาคาร โดยใช้ช่วยน้ำมันดีเซลลิตรละ 2 บาท ทั้งนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะสามารถนำข้อเสนอไปดำเนินการได้เมื่อไหร่

Related Posts

Send this to a friend