POLITICS

แท็กซี่ ปิดถนนหน้ากระทรวงคมนาคม ร้องแอพ รถรับจ้าง เอื้อป้ายดำ รับผู้โดยสารไม่เป็นธรรม

วันนี้ (15 มิ.ย. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ มีการรวมตัวกันที่หน้ากระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดค้านการออกกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. ของกระทรวงคมนาคม เนื่องจาก กฎกระทรวงดังกล่าวสร้างความเดือดร้อน เป็นการซ้ำเติมและไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ถูกกฎหมาย จากการที่ให้รถป้ายดำ ซึ่ง อยู่นอกระบบมารับผู้โดยสารได้

เวลา 12:20 น. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เดินทางเข้าพื้นที่ฯ เพื่อพูดคุยเจรจากับนายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ได้มีการทำดุสิตโพลเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น กับพี่น้องแท็กซี่ อันไหนมีหนทางที่ดีกว่าก็เป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชน และมีข้อกำหนดกติกาต่างๆ เพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกันและเกิดความเป็นธรรม ให้อยู่ร่วมกันได้ และจะรับฟังปัญหาและปรับแก้ไขปัญหาต่างๆ กระทรวงคมนาคมกำลังจัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ‘

ทั้งนี้ กลุ่มฯ ได้รับฟังหารือแต่ไม่พอใจการทำงานที่ล่าช้าและแอพพลิเคชั่นก็ยังใช้งานไม่ได้และอยากทราบร่างกฎกระทรวง ที่มีการอนุมัติร่างกฎกระทรวงคมนาคมให้รถยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชัน ซึ่งนโยบายรัฐบาลควรจะปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้เรียกรถป้ายเหลือง เพราะมีผู้ที่ซื้อรถแท็กซี่ป้ายเหลืองมาแล้ว แต่รัฐบาลกลับผลักดันการใช้รถป้ายดำ โดยกลุ่มฯ ต้องการให้กระทรวงคมนาคมประสานกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ปิดระบบของบริษัทเอกชน

ต่อมา เวลา 12:50 น. นายธนภัทร เพียรดี หนึ่งในกลุ่มผู้ขับแท็กซี่ ได้ประกาศให้มวลชนนำรถแท็กซี่มาจอดปิดการจราจรถนนราชดำเนิน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เขาเจรจาแต่กลุ่มฯ ไม่ให้ความยินยอม

Related Posts

Send this to a friend