POLITICS

‘อนุชา’ รับข้อเสนอกลุ่มบางกลอยคืนถิ่น ขอให้ ปลด ‘วราวุธ’ จาก ปธ.การแก้ปัญหาบางกลอย

‘อนุชา’ รับข้อเสนอกลุ่มบางกลอยคืนถิ่น ขอให้ปลดวราวุธจากตำแหน่งประธานกรรมการแก้ปัญหาบางกลอย เหตุเป็นคู่ขัดแย้ง เสนอตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

วันนี้ (14 ธ.ค. 64) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมารับข้อเรียกร้องของกลุ่มบางกลอยคืนถิ่น ซึ่งเป็นพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอยที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิที่ดินทำกิน และภาคีSaveบางกลอย ร่วมเรียกร้องไม่ยอมรับการแต่งตั้งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของพี่น้องบางกลอย เนื่องจากนายวราวุธและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงของชาวบ้าน การที่มาดำรงตำแหน่งนี้จึงผิดจากหลักการจัดการความขัดแย้งอย่างสิ้นเชิง

ทั้งนี้นายวราวุธ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาอันเคารพความหลากหลายในมิติของสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ผ่านมาทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม ไม่เคยร่วมรับฟังปัญหาจากปากชาวบ้าน มีอคติกับพี่น้องชาติพันธุ์ ผลักดันการขึ้นมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจานเพื่อปิดทางการพัฒนาในวิถีของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการกระทำของนายวราวุธ มักจะนำพามาสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงมากกว่าจะแก้ปัญหา ผสานความขัดแย้ง เพื่อให้เกิดความยุติธรรม การยื่นหนังสือไม่ยอมรับการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาบางกลอยของนายวราวุธ ศิลปอาชา ในครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่กลุ่มบางกลอยคืนถิ่นและภาคีเซฟบางกลอย คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินพิจารณาจากนายกรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วน รวมถึงได้มีการยื่นข้อเสนอเพื่อให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาบางกลอยชุดใหม่ เนื่องจากกรรมการชุดเดิมมีปัญหาเรื่องจริยธรรมทางวิชาการ ที่ให้ข้อมูลลำเอียงและสร้างความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับวิถีเกษตรไร่หมุนเวียน ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิวัฒนธรรมอย่างรุนแรง 

ด้านนายอนุชา นาคาศัย ได้ออกมารับหนังสือและยืนยันในหลักการคนเท่ากัน ซึ่งทางกลุ่มบางกลอยคืนถิ่นและภาคีเซฟบางกลอย จะเฝ้ารอและติดตามการพิจารณาและดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าว หากไม่มีการดำเนินการตามข้อเรียกร้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามหลักการจัดการความขัดแย้งภายในสิ้นปีนี้ ทางกลุ่มบางกลอยคืนถิ่นและภาคีเซฟบางกลอยจะกลับมาเคลื่อนไหวอย่างแน่นอน

Related Posts

Send this to a friend