POLITICS

‘นิพนธ์’ ประกาศ เดินหน้าสำรวจรังวัดเพื่อออก โฉนดที่ดิน 70 จังหวัด ประจำปี 65

‘นิพนธ์’ ออกประกาศสำรวจออกโฉนดที่ดิน 70 จังหวัด ประจำปี 65 เดินหน้าสร้างหลักประกันชีวิตให้ประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตอกย้ำนโยบาย “ที่ดินคือชีวิต”

วันนี้ (14 ก.ย.64) ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้มีการลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำการสำรวจรังวัดในพื้นที่ 70 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคประกอบด้วย 

จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาทชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตากนครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมานครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานีพระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรีเพชรบูรณ์ แพร่ พะเยามหาสารคาม มุกดาหารแม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนครสงขลา สตูล สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อุดรธานี อุทัยธานี อุตรดิตถ์อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้และเริ่มเดินสำรวจในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “ที่ดินคือชีวิตของพี่น้องประชาชนทีเสมือนเป็นหลักประกันในสร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัย ที่ทำกินสร้างอาชีพ สร้างรายได้ นอกจากนี้ยังเป็นมรดกที่ส่งต่อความภาคภูมิใจไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งตนได้ผลักดันนโยบายนี้มาโดยตลอดเพราะเมื่อประชาชนมีความมั่นคงในด้านรายได้และความเป็นอยู่แล้วจะมีส่วนช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาไปอย่างสมดุลและเข้มแข็ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”

Related Posts

Send this to a friend