POLITICS BUSINESS

ผู้ว่าแบงก์ชาติ เล็งขึ้นดอกเบี้ยสยบเงินเฟ้อ พร้อมออกมาตรการช่วย

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงการจะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ว่า ขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศเป็นสำคัญ ไม่ใช่การปรับขึ้นตามทิศทางของธนาคารกลางประเทศหลักๆ เนื่องจากบริบทของไทยแตกต่างจากประเทศอื่น โดยความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน มาจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากฝั่งอุปสงค์เป็นหลัก ไม่ใช่จากฝั่งอุปทาน

ส่วนโจทย์ด้านนโยบายการเงินที่สำคัญ คือ ทำยังไงให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หากไม่ดูแลเรื่องเงินเฟ้อด้วย มีโอกาสที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงพิจารณาบริบทของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน พิจารณาภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ รวมถึงความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะปรับตัวขึ้นเป็นหลัก

ผู้ว่า ธปท. ยังกล่าวอีกว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยจะต้องไม่ขึ้นช้าจนเกินไป ถ้าขึ้นช้าเกินไปจะไม่ดี ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้นโยบายการเงินผ่อนปรนมากและเป็นเวลานาน เป็นหน้าที่ของ กนง.ที่จะตัดสินใจว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่ โดยการขึ้นดอกเบี้ยต้องพิจารณาในทุกๆปัจจัย รวมถึงค่าเงินบาทด้วย เช่น กรณีที่เงินบาทอ่อนค่ามากๆ จะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อด้วยหรือไม่

ส่วนกรณีที่ผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย จะเกิดกับผู้มีรายได้น้อยมากกว่า ผู้ว่าธปท. กล่าวว่า กนง.มีเครื่องมือในการเข้าไปดูแล อย่างที่ผ่านมาก็มีหลายมาตรการออกมาแล้ว เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ คลินิกแก้หนี้ เป็นต้น ถือเป็นมาตรการที่ยืดหยุ่นและครอบคลุม แต่ถ้ายังไม่พอ ก็พร้อมจะออกมาตรการเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาอีก

Related Posts

Send this to a friend