POLITICS

‘ศิธา’ เปิดนโยบายแก้ปัญหาชุมชนแออัดคลองเตย

‘ศิธา’ เปิดนโยบายแก้ปัญหาชุมชนแออัดคลองเตย ย้ำมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เชื่อ สื่อสารอย่างจริงใจช่วงโค้งสุดท้าย

วันนี้ (14 พ.ค. 65) น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) หมายเลข 11 พรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่ชุมชนซอยสวนอ้อย เขตคลองเตย และให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว The Reporters ว่า มีความรู้จักดีกับประธานและคณะกรรมการชุมชนในทุกชุมชนเขตคลองเตยอยู่แล้ว เสียงตอบรับจึงดีมาก วันนี้จึงเพียงมาย้ำความมุ่งมั่นที่จะขออาสาเข้าไปทำงานในฐานะผู้ว่าฯ กทม.

น.ต.ศิธา ในฐานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตคลองเตย อธิบายสภาพปัญหาในเขตนี้ว่า เขตคลองเตยเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดเยอะ จนอาจถูกมองข้ามและไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร มันไม่มีใครที่จะรู้ปัญหาได้เท่ากับคนคลองเตยด้วยกันเอง

น.ต.ศิธา เปิดเผนแนวนโยบายที่จะดำเนินเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในส่วนของนโยบายระยะสั้น จะต้องพัฒนาปัจจัยเพื่อคุ้มครองคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ที่ปัจจุบันอยู่ในสภาวะค่อนข้างแย่ ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวก ตลอดจนการประกอบอาชีพที่ค่อนข้างฝืดเคือง ซ้ำเติมด้วยข้อกฎหมายของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของประชาชน

ส่วนนโยบายแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในระยะยาว น.ต. ศิธา ต้องการเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชน โดยภาครัฐจะต้องเข้ามาพูดคุยเจรจาเพื่อหาทางออก และคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชน ที่ไม่ควรมีค่าใช้จ่ายมาก หรือให้ขยับขยายออกไปไกล จนเป็นภาระของประชาชนเอง

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงนโยบายเพื่อแก้ไขข้อบัญญัติ กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการประกอบอาชีพของประชาชน น.ต. ศิธา ตอบว่า หากผู้ว่าฯ กทม. ทำหน้าที่ของตัวเองในทุกด้าน ก็จะไม่มีปัญหาอะไร แต่ส่วนใหญ่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแค่ในด้านที่ตัวเองถนัด และยึดมั่นเพื่อรักษาระเบียบ ออกกำหนดกฎเกณฑ์บางอย่าง จนไปขัดขวางการทำมาหากิน ทั้งที่หน้าที่ของผู้ว่าฯ กทม. ยังมีเรื่องการสนับสนุนให้ชาวบ้านได้ทำมาค้าขายและประกอบอาชีพ มีสวัสดิการที่ดี และความเป็นอยู่ที่ดีด้วย ไม่ใช่บังคับใช้กฎหมายอย่างเดียว

น.ต. ศิธา ยังตอบคำถามเกี่ยวกับความพร้อมก่อนกำหนดเลือกตั้ง 22 พ.ค. นี้ว่า แม้จะเปิดตัวช้า แต่ตอนนี้หลายคนก็จับตามองผลโพลที่ออกมาในโค้งสุดท้าย ที่จะเห็นว่าอัตราการเติบโตของเราอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาก สำหรับเราที่เปิดตัวมาเพียงเดือนเดียวย่อมต่างจากคนที่เปิดตัวมา 2 ปีบ้าง 1 ปีบ้าง 8 เดือนบ้าง ในการรับรู้ของพี่น้องประชาชน แต่จากสื่อปัจจุบันที่เริ่มโฟกัสและนำเสนอนโยบาย คนจะเริ่มเห็นว่านโยบายอะไรที่แตกต่าง สมเหตุสมผล และเกิดขึ้นจริง ไม่ได้มาจากคำพูดเพียงอย่างเดียว แต่มาจากการกระทำในอดีต การทุ่มเท และประวัติการทำงานมาด้วย

“ถ้าจะให้กรุงเทพฯ พัฒนาไปได้ ต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีจิตวิญญาณ มีทัศนคติที่จะนำผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง และกล้าทำสิ่งที่ถูกต้อง” น.ต. ศิธา กล่าว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกลยุทธ์ของพรรคไทยสร้างไทยในการรณรงค์หาเสียงช่วงโค้งสุดท้าย น.ต. ศิธา ตอบว่า ผมเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการสื่อสารต่อพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมา และจริงใจในการนำเสนอตัวตนของเรา กลยุทธ์เป็นเพียงตัวเสริมให้ประชาชนสนใจเท่านั้นเอง ผมยังยึดมั่นหลักการพื้นฐานง่าย ๆ เลยคือเราทำในที่เรามุ่งมั่นที่จะทำ ทำในสิ่งที่เราเชื่อว่าจะเป็นทางออก ทำให้ประชาชนเห็นไปเรื่อย ๆ เชื่อว่าในระยะยาว ประชาชนจะเข้าใจและจะเป็นวิธีพัฒนาเมืองได้อย่างยั่งยืนมากกว่า

Related Posts

Send this to a friend