POLITICS

ประธาน กมธ.พ.ร.บ.อุ้มหายฯ วัดใจ 2 ป.

วันนี้จะเลื่อนบังคับใช้ หรือให้ความเป็นธรรมประชาชน ชี้ส่วนราชการพร้อมแล้ว เชื่อหากขยายเวลาอีก จะกระทบความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอย่างรุนแรง

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 66 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยสร้างไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 กล่าวถึงกระแสข่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีวาระการประชุมวันนี้ (14 ก.พ. 66) เพื่อออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เลื่อนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว โดยอ้างถึงความไม่พร้อมของส่วนราชการผู้ปฏิบัติ

ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายฉบับดังกล่าว นายชวลิต เห็นว่า หากเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ออกไปจะเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ด้านความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอย่างรุนแรง ทั้งในระดับนานาชาติ และภายในประเทศ

“ข้ออ้างถึงความไม่พร้อม ฟังไม่ขึ้น เพราะผู้แทนส่วนราชการที่มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ยืนยันความพร้อม มีประเด็นเดียวที่ผู้มีอำนาจไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ คือ กฎหมายฉบับนี้มีสาระเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น ในชั้นการจับกุม และสอบสวน ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งก็ควรจะพอใจที่ประชาชนจะมีหลักประกันได้รับการคุ้มครอง ให้ความเป็นธรรม ขณะเดียวกัน ข้าราชการที่สุจริต ก็มีหลักประกันคุ้มครองให้ความเป็นธรรมเช่นกัน” นายชวลิต กล่าว

นายชวลิต ยังกล่าวว่า เนื่องจากเป็นกฎหมายสำคัญที่สังคมให้ความสนใจจำนวนมาก จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่อาสามาทำงานเพื่อประชาชน จะมีนโยบายในการบริหารบ้านเมืองสร้างความเป็นธรรมกับประชาชน หรือจะทำงานเพื่ออำนาจของตนเองและพวกพ้อง ขอสังคมช่วยกันติดตามและทักท้วงหากไม่เดินตามทำนองคลองธรรม พรรคไทยสร้างไทย จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะด้านการอำนวยความยุติธรรมอย่างถึงที่สุด

Related Posts

Send this to a friend