POLITICS

‘นิพนธ์’ มั่นใจหลังแจงพรรคร่วม เชื่อชี้แจงได้ทุกประเด็น ไม่หวั่น ‘ศรีสุวรรณ’ ร้องนายกฯ ลงโทษ ระบุคดียังไม่สิ้นสุด

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังเข้าชี้แจง ในการสัมมนารัฐมนตรีเพื่อซักซ้อมก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ได้ชี้แจงกับวิปรัฐบาลในทุกประเด็นแล้ว มั่นใจว่าสามารถทำความเข้าใจได้
 
โดยในส่วนของตนคาดว่าเป็นเรื่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ของ ศอ.บต. ในการบริหารจัดการ จึงไม่กังวล และยินดีที่จะอธิบายและชี้แจง โดยเฉพาะเรื่องที่จะถูกถอดถอนยืนยันว่าสามารถชี้แจงเหตุผลได้ทั้งหมดว่าไม่ได้ใช้อำนาจไปเอื้อประโยชน์ให้ใคร
 
สำหรับกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เตรียมยื่นให้นายกรัฐมนตรีลงโทษ นายนายนิพนธ์เรื่องนำเงินงบประมาณ 34 ล้านบาทไปอุดหนุนให้สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นงบประมาณของแผ่นดินนั้น นายนิพนธ์กล่าวว่านายศรีสุวรรณ
มีสิทธิ์ยื่น แต่ทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและตนคิดว่าคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้พิพากษาว่าใครผิดใครถูกอย่างไร ดังนั้นน่าจะรอกระบวนการของศาลก่อน และเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องตั้งแต่ตอนเป็นนายกฯ อบจ. ซึ่งเป็นเรื่องที่ชี้แจงไปหมดสิ้นกระบวนความแล้วและอยู่ในกระบวนการยุติธรรม จึงอยากให้รอให้กระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้นก่อน
 

Related Posts

Send this to a friend