POLITICS

‘รมว.ศึกษา’ ยันเพิ่มงบอาหารกลางวันเด็ก 1 บาท ไม่น้อย และยังลดงบค่าบริหารจัดการจาก 4 บาทเป็น 2 บาทเพื่อเอามาเพิ่มเป็นค่าอาหาร

นายณัฏฐพล ทีปสุววรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์การการเพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพียง 1 บาท จาก 20 บาท เป็น 21 บาท ว่าในเบื้องต้นอาจดูว่าเหมือนน้อย หากไปดูเนื้อในการบริหารจัดการ และได้มีการพูดคุยกับสำนักงบประมาณ ซึ่งในงบ 21 บาท ได้เปลี่ยนงบบริหารจัดการ จาก 4 บาท เป็น 2 บาท เพื่อให้มาเพิ่มในส่วนของค่าอาหารกลางวันเด็ก ซึ่งจากการคำนวณถือว่าเพียงพอ โดยวัตถุดิบค่าอาหารจะถึงเด็กนักเรียนอย่างแน่นอน ซึ่งรวมแล้วมีการเพิ่มถึง 3 บาทหรือเทียบเป็นร้อยละ 20 ซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มค่าอาหารเด็กนักเรียนอย่างแน่นอน หลังจากมีการวางแผนบูรณาการกับโรงเรียนทั่วประเทศ
 
ทั้งนี้ นายณัฏฐพลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ก็จะทำให้ข้อมูลและภาพรวมโรงเรียนทั่วประเทศมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็ก มีความจำเป็นที่จะต้องได้งบประมาณสูงถึง 30 กว่าบาท ตามสัดส่วนนักเรียน ซึ่งในปัจจุบันถ้านักเรียนจำนวน 300 กว่าคนขึ้นไปในระดับที่อยู่ 20 กว่าบาท หรือ 20 ต้นๆ ถือว่าเพียงพอ หากมีการเฉลี่ยและมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเราต้องการให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดีขึ้นเท่าที่สามารถจะทำได้ซึ่งเป็นการบริหารภายใน เป็นการจัดการแบบขั้นบันได แต่ทั้งนี้ จะต้องให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
 
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา 1 ปีหลังจากเรื่องการทุจริตอาหารกลางวันเด็กมีน้อยลง เพราะมีการบริหารจัดการที่มีความเข้มงวด และในทุกโรงเรียนที่ตนได้ลงไปสัมผัสดู มีการให้อาหารเด็กนักเรียนที่เพียงพอ แต่หากสามารถเพิ่มเติมได้ก็ถือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มในอนาคต แต่ก็ต้องดูตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 

Related Posts

Send this to a friend