POLITICS

‘ปิติพงศ์’ แนะผู้มีอำนาจรับฟังเสียงเด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไปปรับใช้เป็นนโยบาย

หัวหน้าพรรคเป็นธรรมมอบคำขวัญวันเด็ก “รู้หน้าที่ มีประชาธิปไตย ไม่เผด็จการ” แนะผู้มีอำนาจรับฟังเสียงเด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไปปรับใช้เป็นนโยบาย

วันนี้ (14 ม.ค. 66) ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ‘ดร.ปิติพงศ์เต็มเจริญ’ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ด.ศ. 2566 มีใจความว่า

“รู้หน้าที่ มีประชาธิปไตย ไม่เผด็จการ”

“วันเด็กปีนี้ผมอยากจะมอบคำขวัญวันเด็กให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ว่าจะต้องเป็นคนที่รู้หน้าที่ หากเติบโตมาเป็นทหาร ก็ขอให้รู้หน้าที่ของตนว่าต้องทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติ ไม่ใช่คอยจ้องแต่จะแทรกแซงทางการเมืองเพื่อทำรัฐประหาร แล้วแบ่งเค้กผลประโยชน์ให้พวกพ้อง จนบ้านเมืองถอยหลังลงคลอง

ต้องมีประชาธิปไตย รับฟังความเห็นต่าง เคารพสิทธิเสรีภาพและความหลากหลายของเพื่อนมนุษย์โลกและจะต้องไม่เป็นเผด็จการอำนาจนิยม ที่กัดกินประเทศ ทำลายอนาคตของคนรุ่นหลัง

และในโอกาสวันเด็กปีนี้ ผมอยากจะวิงวอนให้ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจทุกคน ได้รับฟังเสียงเรียกร้องของเยาวชนคนรุ่นใหม่  ว่าพวกเขาต้องการอะไร และนำเสียงของคนรุ่นใหม่ไปปรับใช้เป็นนโยบาย รวมทั้งผมอยากขอให้มีการคืนความเป็นธรรม ให้กับนักโทษทางความคิดทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนที่ยังถูกคุมขัง ให้ได้มีโอกาสได้รับสิทธิในการประกันตัวออกมาสู้คดีอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นสิทธิของพวกเขาอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ

ไม่มีประเทศไหนที่จะเจริญและพัฒนาไปได้ ด้วยการทำลายเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศครับ”

Related Posts

Send this to a friend