POLITICS

‘ก้าวไกล‘ เสนอร่าง พ.ร.บ.ฝุ่นพิษข้ามพรมแดน หวังแก้ปัญหาทั้งโครงสร้าง

‘ก้าวไกล‘ เสนอร่าง พ.ร.บ.ฝุ่นพิษข้ามพรมแดน หวังแก้ปัญหาทั้งโครงสร้าง ชี้ หากมีระบบแจ้งเตือนฝุ่นจะช่วยลดปัญหาสุขภาพประชาชน พร้อมเฝ้าระวังเรื่องไฟป่าปีหน้า

วันนี้ (13 ธ.ค. 66) นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จ.เชียงใหม่ พรรคก้าวไกล และคณะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ อาคารรัฐสภา เกี่ยวกับการยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดน

นายภัทรพงษ์ กล่าวว่า ได้ยื่นร่าง พ.ร.บ. ฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดน ให้สภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว หลังมีการอภิปรายในเรื่อง PM2.5 ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ทั้งโครงสร้าง เชื่อว่าร่าง พ.ร.บ. นี้จะเปรียบเสมือนฐานรากที่จะทำให้แก้ปัญหาได้ทั้งโครงสร้าง ซึ่งในร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวมีการระบุชัดเจนว่าผู้ประกอบการต้องทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งระบบและชัดเจน โดยจะสามารถตรวจสอบผู้ที่ทำผิดได้และสอดคล้องกับข้อตกลงของสหภาพยุโรป (EU) ที่จะมีการทำข้อตกลงกันปีหน้า และข้อตกลงดังกล่าวระบุไว้ชัดเจนว่า หลังจากที่สหภาพยุโรปได้ทำข้อตกลงแล้วภายใน 2 ปี ประเทศที่จะทำการค้าขายกับสหภาพยุโรปต้องทำรายงานดังกล่าวด้วย ฉะนั้น กฎหมายฉบับนี้นอกจากจะช่วยเรื่องฝุ่นพิษแล้ว ยังช่วยในการส่งออกให้กับประเทศฝั่งสหภาพยุโรปด้วย

นายภัทรพงษ์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการรายงานไปแล้ว จะมีระบบตรวจสอบย้อนกลับว่าการทำรายงานถูกต้องหรือไม่ และหากมีการพบการกระทำความผิด ผู้ใดที่ก่อให้เกิดฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดนต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมถึงโทษทางสังคมด้วย โดยในร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวระบุว่าผู้ประกอบกิจการที่ถูกตัดสินว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดมลพิษต้องมีการเปิดเผยชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการให้สังคมรับทราบ และมีการให้อำนาจกับท้องถิ่นในการที่จะประกาศเขตฝุ่นพิษอันตรายได้ เพื่อที่จะสามารถกระทำกิจการและดำเนินการใดๆ ได้ โดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกร้องเรียนในภายหลัง

ส่วนด้านการแจ้งเตือน นายภัทรพงษ์ เผยว่า 10 ปีที่ผ่านมา ประชาชนภาคเหนือไม่เคยได้รับ SMS การแจ้งเตือนเรื่องฝุ่นเลย แม้ฝุ่น PM2.5 จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้พี่น้องชาวเหนือต้องสูดดมฝุ่นพิษมาหลายปีเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ 2,000 มวนต่อปี หากมีระบบการแจ้งเตือนที่ดีจะสามารถช่วยเหลือคนจากโรคระบบทางเดินหายใจได้หลายชีวิต แต่พรรคก้าวไกลเองยังไม่เห็นมาตรการที่ชัดเจนจากทางรัฐบาล

ทั้งนี้ พรรคก้าวไกล ในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุกจะเข้าไปดูเรื่องการบริหารจัดการของรัฐบาลด้วย
และจะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการเฝ้าระวังเรื่องไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า ซึ่งนางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู สส.เชียงใหม่ พรรคก้าวไกล ชี้ว่า เรื่องไฟป่าควรเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ปัญหานี้ โดยพรรคก้าวไกล จะมีการทำงานร่วมกันกับภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในการเฝ้าระวังเรื่องไฟป่า เพื่อติดตามความคืบหน้า และเข้าไปสนับสนุนผู้คนที่อยู่หน้างานและอาสาสมัครที่ช่วยดับไฟป่า เพื่อที่พวกเขาจะได้มีที่พึ่ง และช่วยประสานงานกับมูลนิธิต่างๆ ในการช่วยระดมทุนและสนับสนุนการทำงานหรืองบประมาณที่ยังขาดแคลนอยู่ โดยจะมีการประชุมขึ้นอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้า และรายละเอียดต่างๆ จะมีการชี้แจงให้ชัดเจนขึ้นอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้

Related Posts

Send this to a friend