POLITICS

รมว.แรงงาน มอบถุงยังชีพถวายเป็นพระราช กุศลฯ บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

รมว.แรงงาน มอบถุงยังชีพหมื่นชุด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบถุงยังชีพจำนวน 10,000 ชุด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพสกนิกรจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นายสุชาติ กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพจำนวน 10,000 ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมอบให้แก่กรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนได้รับผลกระทบ

“ในวันนี้กระทรวงแรงงาน ได้จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพจำนวน 10,000 ชุด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนำมาบรรจุใส่ถุงยังชีพเพื่อให้กรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจนครบาลนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้านอาหารและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และให้สามารถก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน” นายสุชาติ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend