POLITICS

นายกฯ พร้อม ครม.บำเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรฯ

นายกรัฐมนตรี พร้อม ครม. บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม พร้อมขอให้คนไทย ทำความดี ถวายในหลวง ยืนยันรัฐบาลน้อมนำแนวทางพัฒนาประเทศมาต่อยอด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมนางนราพร จันทร์โอชาภริยา นำคณะรัฐมนตรีบางส่วนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ที่พระวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม กทม.

นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ 10 รูป/จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมรูปปั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร /และพระสงฆ์ให้ศีล สวดพระพุทธมนต์

นายกฯและภริยา ถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหาร ถวายผ้าไตร พระสงฆ์อนุโมทนา นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำและกราบนมัสการพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาถวายความเคารพหน้าพระบรมมารูปปั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการมาทำบุญ ครบรอบ 5 ปี ซึ่งถือว่าเร็ว แต่ความรู้สึกยังตราตรึงอยู่ ซาบซึ้งอยู่ ในหัวใจของคนไทยทุกคน นายกรัฐมนตรี ครม. และประชาชนชาวไทยทุกคน พร้อมที่จะถวาย ทำทุกอย่าง เพื่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติ และประชาชน ซึ่งหลายๆ อย่างได้ริเริ่มไปแล้ว โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ก็ศึกษาต่อยอดสิ่งต่างๆให้ดีที่สุด ซึ่งรัฐบาลก็น้อมใส่เกล้าใส่กระหม่อมมาดำเนินการ ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคน ให้ร่วมกันถวายความจงรัก ภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และวันนี้เป็นวันสำคัญของคนไทยและคนทั้งชาติ จึงขอให้ทุกคนร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ทำจิตใจให้ดี ร่างกายก็จะดีตาม วาจาต่างๆ ก็จะดีตามไปด้วย โดยในบทสวดการประกอบพิธี มีคำแปลให้อยู่แล้ว จึงอยากให้ศึกษาดู จะได้รู้ว่าทบสวดเหล่านั้น ต้องการสื่อเพื่ออะไร นั้นคือในฐานะที่เป็นชาวพุทธ เป็นพุหุสังคมวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา ก็ต้องมีการเรียนรู้

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยกับบรรดารัฐมนตรีที่ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า คิดถึงในหลวงรัชกาลที่9 นึกถึงคุณความดี สิ่งดีๆที่ท่านได้ทำเพื่อบ้านเมือง เพราะสมัยก่อนประเทศชาติมีปัญหา ท่านได้แก้ไขและฟันฝ่า นำมาซึ่งความร่มเย็น มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งคนรุ่นใหม่บางคนไม่ทราบในเรื่องนี้ ว่ามาจากในหลวงรัชกาลที่9 โดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกคนร่วมทำความดี คิดดี ทำดี พูดดี ทำสิ่งดีๆเพื่อบ้านเมือง ถวายเป็นพระราชกุศล เพราะการทำความดีนี่ถือเป็นสิ่งดีที่สุดแล้ว

Related Posts

Send this to a friend