POLITICS

‘พล.อ.ประวิตร’ สั่งหน่วยเกี่ยวข้องช่วย กทม. ผันน้ำลงคลองให้เร็วขึ้น

‘พล.อ.ประวิตร’ สั่ง สทนช. มท.และหน่วยเกี่ยวข้อง ลงช่วย กทม. ผันน้ำลงคูคลองให้เร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ และเพิ่มความถี่รถสาธารณะชั่วโมงเร่งด่วน ช่วยประชาชนสัญจร

วันนี้ (13 ก.ย. 65) พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ย้ำสั่งการกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเพิ่มความเข้มให้ความสำคัญลงขับเคลื่อน 13 มาตรการ รับมือฤดูฝนร่วมกันทั่วประเทศจริงจัง โดยให้ สทนช.ลงกำกับติดตามในภาพรวม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นหลายพื้นที่ในภาพรวมอย่างเป็นระบบ

สำหรับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ที่กำลังประสบปัญหาการระบายน้ำ จากมวลขยะและวัชพืชสะสมขวางคูคลองและระบบระบายน้ำ รวมทั้งปัญหาระดับน้ำในคูคลองหลายสายที่สูงขึ้น ส่งผลการระบายน้ำลงเจ้าพระยาได้ช้าลง พล.อ.ประวิตร’ ได้กำชับสั่งการ ขอให้ สทนช. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ กรมชลประทาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองทัพ ลงไปช่วยสนับสนุนทำงานร่วมกับ กทม.และ จังหวัดปริมณฑลอย่างใกล้ชิด เร่งกำจัดขยะและวัชพืชที่ขวางทางน้ำ และนำเครื่องสูบน้ำ เรือผลักดันน้ำและเครื่องมือช่าง เข้าไปช่วยเปิดทางระบายน้ำ ผลักดันน้ำจากคูคลองลงแม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วขึ้น และขอให้ ขสมก.เพิ่มความถี่รถสาธารณะ ตามเส้นทางน้ำท่วมขังให้มากขึ้น รวมทั้ง ขอให้ ตร.ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกการจราจรโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเดือดร้อนการสัญจรของประชาชน

Related Posts

Send this to a friend