POLITICS

‘ชัชชาติ’ ส่งเสริมรถจักรยานยนต์ทำประกันภัย

‘ชัชชาติ’ ‘ชัชชาติ’ ส่งเสริมรถจักรยานยนต์ทำประกันภัยช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายหากเกิดอุบัติเหตุ พร้อมรับมอบประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ 500 ฉบับ จาก คปภ.

วันนี้ (13 ก.ย. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืนร่วมกับ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นายชัชชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีคนขับขี่จักรยานยนต์ประมาณ 4,000,000 คัน แต่มีการต่อ พ.ร.บ. คุ้มครองแค่ 2,900,000 คัน ถือเป็น 70% ของคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็จะมีปัญหาในการได้รับสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ และงานในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทาง กทม. ได้มีการร่วมมือกับ คปภ. เพราะจำนวนอุบัติเหตุ 70,000 ครั้งต่อปีใน กทม. มาจากรถจักรยานยนต์

ทาง กทม.ได้มีการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ ทั้งในแง่ของการปฏิบัติตามกฎจราจร การใช้ความเร็วที่เหมาะสม ซึ่ง พ.ร.บ. ถือเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ร่วมกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ส่วนใหญ่ คนที่ใช้รถจักรยานยนต์จะอาศัยอยู่ในชุมชน ใน กทม. มีชุมชนที่เป็นชุมชนแออัดกว่า 900 แห่งมีผู้คนอาศัยอยู่กว่า 900,000 คน การมี พ.ร.บ. เป็นการลดความเสี่ยงของการใช้รถใช้ถนนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และทาง กทม. จะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในหลายๆเรื่อง เช่น กทม. ขอสนับสนุนให้มีการออมวันละ 1 บาท เพราะ พ.ร.บ ประกันภัยรถจักรยานยนต์มีค่าเบี้ยประกันไม่สูง เพียง 300 กว่าบาท หากออมวันละ 1 บาท 1 ปี ก็จะทำให้เพียงพอในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย การสวมหมวกกันน็อก การควบคุมความเร็ว การเคารพกฎจราจร รวมถึงการทำ พ.ร.บ.คุ้มครองรถจักรยานยนต์

ขณะเดียวกันทาง กทม. จะมีการไปเกาะกลุ่มเป้าหมายในหลายๆ กลุ่มด้วยเช่น กลุ่มรถรับจ้าง และบริษัทที่มีการใช้รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวว่า ในวันนี้ทาง คปภ. ได้มีการมอบประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 500 ฉบับ มีอายุการใช้งาน 1 ปี โดยหลังจากนี้ทาง กทม. จะเป็นผู้นำไปจัดสรร ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป หลังจากนี้ทางคปภ.จะมีการหารือร่วมกับ กทม. ในเรื่องการรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ของกทม.เช่นประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ ที่นอกเหนือจากประกันสังคม

Related Posts

Send this to a friend