POLITICS

เริ่มการโหวตนายกฯ เพื่อเห็นชอบ ‘พิธา’ เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นับองค์ประชุมได้ 676 คน

เริ่มการโหวตนายกรัฐมนตรีแบบขานชื่อ เห็นชอบ ‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นับองค์ประชุมได้ 676 คน

วันนี้ (13 ก.ค. 66) เวลา 15:52 น. สิ้นสุดการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับคุณสมบัติแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ประกาศ เริ่มการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีแบบขานชื่อ โดยมีการตรวจสอบองค์ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนจากทุกฝ่ายโดยจะเริ่มเรียกสมาชิกรัฐสภาเรียงตามตัวอักษร

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าหลังสมาชิกได้อภิปรายคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีครบทุกฝ่ายเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอปิดการอภิปรายและจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนต่อไป

การพิจารณาเห็นชอบของบุคคลที่สมควรจะได้รับดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ประกอบด้วยมาตรา 159 กำหนดการลงคะแนนให้กระทำด้วยเปิดเผย โดยใช้วิธีเรียกชื่อสมาชิกรัฐสภาตามลำดับอักษร และให้ออกเสียงเป็นรายคนตามวิธีการที่ประธานกำหนด หากเห็นชอบให้นายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรี ให้กล่าวคำว่า “เห็นชอบ” เท่านั้น หากไม่เห็นชอบให้นายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรี ให้กล่าวว่า “ไม่เห็นชอบ” หากงดออกเสียง ให้กล่าวว่า “งดออกเสียง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรี มีกระแสข่าว ส.ส.ในขั้วรัฐบาลเดิม และ ส.ว.บางส่วนจะวอล์คเอาท์ออกจากห้องประชุม แต่เมื่อประธานสภาฯ นับองค์ประชุมได้ 676 คน เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด จึงสามารถขานชื่อเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ โดยคนแรกที่ถูกขานชื่อคือ นางสาวกมลทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล พรรคก้าวไกล ซึ่งมีลงมติเห็นชอบ

Related Posts

Send this to a friend