POLITICS

อย. เร่งแก้ปัญหาผู้ประกอบการโอทอปถูกแจ้งจับ-ปรับ เหตุ ไม่มีเลข อย.

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีที่ มีผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชน ถูกแจ้งจับปรับ เพราะไม่มีเลข อย. หรือผลิตภัณฑ์แสดงฉลากไม่ถูกต้อง เช่น ไม่แสดงวันผลิต วันหมดอายุ ชื่อผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต ว่า อย. และกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการโอทอป

ทั้งนี้ อย. ร่วมกับ พช. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด จะให้การส่งเสริมและสนับสนุน เป็นวิทยากรที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งเรื่องสถานที่ ผลิตภัณฑ์ และการโฆษณา โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่กว่า 3,000 คน ลงพื้นที่ทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาผู้ประกอบการโอทอปที่ไม่ทราบข้อกฎหมาย และอาจกระทำผิดโดยไม่เจตนา ส่วนผลิตภัณฑ์โอทอปที่ได้รับเลข อย. และผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์สุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แล้วนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ มีความปลอดภัย

Related Posts

Send this to a friend