POLITICS

แรงงานเก็บเบอร์รี่ร้อง กมธ.แรงงาน หวังรับเงินเยียวยา หลังถูกหลอกทำงานต่างแดน

แรงงานเก็บเบอร์รี่ร้อง กมธ.แรงงาน สภาฯ หวังรับเงินฉุกเฉินเยียวยา หลังถูกหลอกทำงานต่างแดน ประธานกมธ. รับเรื่อง จี้กระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือ-แก้ไขอย่างเป็นระบบ

วันนี้ (12 ต.ค. 65) นายธีรศักดิ์ ภักรดีนพรัตน์ ตัวแทนแรงงานผู้ไปเก็บเบอร์รี่ป่า และเบอร์รี่ฟาร์มที่ประเทศสวีเดน และประเทศฟินแลนด์ และคณะ เข้ายื่นหนังสือถึง นายสุเทพ อู่อ้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ ปีกแรงงาน พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายจรัส คุ้มไข่น้ำ และนางสาววรรณวิภา ไม้สน กรรมาธิการฯ

นายธีรศักดิ์ ตัวแทนกลุ่มเปิดเผยว่า ส่วนตัวและเพื่อนคนไทยรวม 50 ชีวิต ได้เดินทางไปเก็บเบอร์รี่ที่ประเทศฟินแลนด์ให้กับบริษัท Ber-Ex ในปี 2556 เมื่อไปถึงกลับต้องเผชิญกับสภาพการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายแรงงานไม่ให้ความคุ้มครอง จึงเรียกร้องให้ทางรัฐบาลฟินแลนด์รับทราบปัญหาและขอความช่วยเหลือในระหว่างที่อยู่ในประเทศฟินแลนด์และมีการดำเนินการส่งตัวกลับประเทศไทยนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2556

ต่อมาได้มีการดําเนินการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2557 แต่กลับถูกเพิกเฉยมาตลอด 9 ปี จนถึงบัดนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ จากรัฐบาลไทย ทั้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนงาน 50 ชีวิต สร้างความทุกข์และความเดือดร้อนให้พวกเขาและครอบครัว แรงงานบางรายต้องขายบ้านขายที่ดินเพื่อหาทุนเดินทางไป บางคนหมดเนื้อหมดตัวดิ้นรนเพื่อหาเงินมาชดใช้หนี้ ซึ่งการเข้ายื่นหนังสือต่อกรรมาธิการแรงงานในวันนี้หวังว่าจะสามารถเปิดโปงขบวนการค้าแรงงานทาสมาทำงานที่ฟินแลนด์ซึ่งขบวนการนี้มีอิทธิพลสูงและมีการจ่ายรับสินบนเพื่อให้การขนแรงงานไปทำงานที่ประเทศฟินแลนด์อย่างราบรื่นไม่ถูกสกัดกั้น

ด้านนายสุเทพ กล่าวว่า ได้ทำหนังสือเตรียมไว้แล้วและจะนำหนังสือร้องเรียนที่ได้รับไปยื่นต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในวันนี้เวลา 11:00 น. เพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และขอให้กระทรวงแรงงาน อนุมัติเงินช่วยเหลือคนงานที่ประสบปัญหาในวงเงินคนละ 30,000 บาท ให้กับคนงานทุกคนที่เสียหายจากฤดูกาลเก็บเบอร์รี่ปี 2565 โดยเร่งด่วน ตลอดจนจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในคณะกรรมาธิการฯ ว่าติดขัดอย่างไร

“แม้ว่าเงินจํานวนนี้ยังไม่พอที่จะจ่ายหนี้สินที่กู้ยืมไปทํางานก็ตาม แต่เชื่อว่าสามารถแบ่งเบาได้ไม่มากก็น้อยอีกทั้งจะให้กลไกกรรมาธิการฯ เพื่อติดตามความเป็นธรรมในพี่น้องแรงงานจนถึงที่สุด อีกทั้งจะผลักดันให้กระทรวงแรงงานรับรองการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้ ไม่ใช่กระทรวงแรงงานกลับค้าแรงงานเสียเองเช่นนี้” นายสุเทพ กล่าว

นอกจากนี้ นายสุเทพ ยังฝากถึง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ว่าเรื่องเหล่านี้ควรมีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ เมื่ออำนาจอยู่ในฝ่ายบริหาร รัฐมนตรีควรมีการแก้ไขตรวจสอบการขออนุญาตบริษัทจัดหางานไปต่างประเทศ เมื่อท่านเดินทางไปต่างประเทศตลอด พยายามให้มีการจ้างงานคนงานไทย แต่ไม่แก้ไขระเบียบดำเนินการสัญญาต่าง ๆ มันจะเป็นปัญหาซ้ำซากต่อไป ตลอดจนนำกฎหมายสิทธิเสรีภาพไปคุยก่อนทำสัญญากับต่างประเทศด้วย

Related Posts

Send this to a friend