POLITICS

พรุ่งนี้แท็กซี่ 4 สมาคม หารือกรมการขนส่งทางบก ลุ้นปรับขึ้นค่าโดยสาร

เริ่มพรุ่งนี้ แท็กซี่ 4 สมาคม หารือนัดแรก กรมการขนส่งทางบก ลุ้นปรับขึ้นค่าโดยสารในรอบ 8 ปี

นายศดิศ ใจเที่ยง นายกสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กลุ่มแท็กซี่ 4 สมาคม ได้รวมตัวเรียกร้องให้มีการบรรเทาผลกระทบผ่านการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ โดยได้ยื่นข้อเสนอต่อกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ขอปรับราคาค่าโดยสาร ดังนี้

อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 45 บาท (รถยนต์ขนาด 1,600-1,800 ซีซี) และ 50 บาท (รถยนต์ขนาด 2,000 ซีซีขึ้นไป) กิโลเมตรที่ 2-20 ราคา 10 บาท/กม. กิโลเมตรที่ 21-40 ราคา 11 บาท/กม. กิโลเมตรที่ 41-60 ราคา 12 บาท/กม. กิโลเมตรที่ 60-80 เป็นต้นไป ราคา 13 บาท/กม.

กรณีรถติดเคลื่อนตัวประมาณ 25 กม./ชั่วโมง นาทีละ 5 บาท ค่าเซอร์วิสชาร์ตสำหรับแท็กซี่สนามบิน ราคา 75 บาท (รถยนต์ขนาด 1,600-1,800 ซีซี) และ 90 บาท (รถยนต์ขนาด 2,000 ซีซีขึ้นไป)

โดยในวันพรุ่งนี้ (13 ก.ย. 65) เวลา 13.00 น. กลุ่มแท็กซี่ไทยทั้ง 4 สมาคม จะส่งตัวแทนสมาคมละ 2 คน เข้าหารือร่วมกับตัวแทนจากกรมการขนส่งทางบก ถึงอัตราการขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่ คาดว่าภายในปลายปี 2565 จะเห็นภาพการขึ้นราคาที่ชัดเจนขึ้น

ก่อนหน้านี้ กระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม , กรมการขนส่งทางบก , TDRI , สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ เพื่อพิจารณาอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม และศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน

โดย TDRI พบว่า ประชาชนเดินทางด้วยระยะทางที่สั้นลง เที่ยววิ่งในการให้บริการเดินรถน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนการเดินรถสูงขึ้น รายได้ของผู้ขับรถแท็กซี่จึงลดน้อยลง เป็นผลให้จำนวนผู้ให้บริการรถแท็กซี่ลดน้อยลง โดยมีรถแท็กซี่ที่ให้บริการจริงประมาณ 60,000 คัน/วัน จากจำนวนรถทั้งสิ้น 80,000 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของรถแท็กซี่ทั้งหมด ขณะที่รายได้ของผู้ขับรถแท็กซี่ มีทิศทางสวนทางกับค่าครองชีพในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2557-2565 พบว่ามีอัตราเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 7

คณะทำงานจึงได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก นำข้อมูลการศึกษาของ TDRI และข้อเรียกร้องของผู้ขับรถแท็กซี่ มาเปิดรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน TDRI และภาคประชาชน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นในภาพรวมทาง Facebook ของกรมการขนส่งทางบก

จากการรับฟังความคิดเห็น พบว่า คนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับอัตราค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยขอให้กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบกพิจารณาอัตราค่าโดยสารที่สมดุล ระหว่างข้อเสนอของผู้ขับรถแท็กซี่ที่เสนอสูงเกินไป กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน รวมทั้งต้องการให้รัฐควบคุมคุณภาพการให้บริการของกลุ่มรถแท็กซี่ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก

Related Posts

Send this to a friend