POLITICS

นายกฯ กำชับ พม. เร่งตรวจสอบมาตรฐานสถานสงเคราะห์เอกชนทั่วประเทศ

วันนี้ (11 พ.ย. 65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบความคืบหน้าการช่วยเหลือเด็กจากสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากถูกร้องเรียนว่าทำร้ายเด็ก ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้นำเด็กที่เหลืออยู่ จำนวน 10 คนสุดท้าย อายุระหว่าง 4 – 13 ปี ออกมาจากสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามแล้ว เมื่อช่วงเย็นของวานนี้ (10 พ.ย. 65)

ขณะนี้ เด็กทั้งหมดอยู่ในความคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานรองรับเด็กของกระทรวง พม. เรียบร้อยแล้ว ส่วนสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ลงนามในคำสั่งจังหวัด เพื่อเพิกถอนใบอนุญาตในการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 65 สำหรับกระบวนการช่วยเหลือเด็กต่อไปนั้น กระทรวง พม. โดยทีม One Home พม. จังหวัดสมุทรสงคราม จะเร่งสอบประวัติเด็ก ประเมินทางสังคม และประเมินภาวะช่วงอายุเด็ก รวมถึงการติดตามหาครอบครัวและญาติพี่น้อง เพื่อประสานรับเด็กกลับบ้าน

ทั้งนี้ หากไม่พร้อมดูแล กระทรวง พม. มีสถานสงเคราะห์เด็กในสังกัดไว้รองรับเพื่อให้ความดูแลคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 จากนั้น จะวางแผนการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนเรื่องการเรียนหนังสือของเด็ก ขออย่าได้เป็นกังวล เพราะระหว่างนี้ เด็กทุกคนจะได้เรียนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

“นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยต่อกรณีดังกล่าว กำชับให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งตรวจสอบการดำเนินงานของสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด พร้อมประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ในรูปแบบสถานสงเคราะห์เอกชน ให้ความรู้กับผู้ได้รับใบอนุญาต รวมทั้งผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป” นางสาวรัชดา กล่าว

Related Posts

Send this to a friend