POLITICS

กต.เผยอยู่ระหว่างส่งร่างผู้เสียชีวิตชาวไทยจากเหตุแผ่นดินไหวในตุรกีกลับไทย

กต.เผยอยู่ระหว่างดำเนินการส่งร่างผู้เสียชีวิตชาวไทยจากเหตุแผ่นดินไหวในตุรกี กลับประเทศไทย

กต.เผยอยู่ระหว่างดำเนินการส่งร่างผู้เสียชีวิตชาวไทยจากเหตุแผ่นดินไหวในตุรกี กลับประเทศไทย

นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา อยู่ระหว่างประสานการดำเนินการส่งร่างสตรีผู้เสียชีวิต 1 ท่าน กลับไปยังประเทศไทยโดยเครื่องบินทหารของไทย ซึ่งจะขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จากไทยไปมอบให้ฝ่ายตุรกี โดยจะนำศพมาที่เมือง Adana ก่อนเพื่อรอส่งศพกลับไทยต่อไป

ทั้งนี้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตุรกีพร้อมเครื่องบินทหารอากาศเพื่อดำเนินการข้างต้นทันทีเมื่อเครื่องบินทหารอากาศพร้อมออกเดินทาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบ รวมทั้งจะมอบของบรรเทาทุกข์แก่ชาวไทยผู้ประสบภัยในพื้นที่เมื่อเดินทางถึง เพิ่มเติมจากสิ่งของยังชีพ พร้อมด้วยผ้าห่มและน้ำดื่ม ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบให้คนไทยและผู้ประสบเหตุอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานกับสภากาชาดไทยเพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งร่างผู้เสียชีวิตเมื่อมาถึงกรุงเทพกลับบ้านเกิดที่ จ.ชัยภูมิ

Related Posts

Send this to a friend