POLITICS

‘ศุภชัย’ ย้ำ กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด ปลูกในครัว เรือนได้ จี้ ป.ป.ส.แสดงจุดยืนให้ชัดเจน

‘ศุภชัย’ ย้ำ กัญชา ไม่ใช่ยาเสพติด ปลูกเป็นพืชสมุนไพรครัวเรือนได้ จี้ ป.ป.ส. แสดงจุดยืนให้ชัดเจน แนะตำรวจอัปเดต ข้อมูลประมวลกฎหมายใหม่

วันนี้ (11 ม.ค. 65) นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้แถลงข่าวถึงเรื่อง การปลูกกัญชา ไม่ใช่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย เพราะกัญชา ไม่ใช่ยาเสพติดโดยนายศุภชัย กล่าวว่า พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7 ซึ่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้แยกประเภทของยาเสพติดไว้ ในมาตรา 7 ว่าแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง เฉพาะในประเภทที่ 5 ได้บอกว่านอกจากที่ไม่ใช่ประเภท 1-4 แล้ว ประเภท 5 คืออะไรบ้าง ซึ่งในนั้นมีกัญชาอยู่ด้วย 

แต่หลังจากนั้นรัฐสภาชุดปัจจุบัน ทั้งส.ส. และ ส.ว. ได้ออกกฎหมายมา เรียกว่าประมวลกฎหมายยาเสพติด เพิ่งประกาศมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 หลักสำคัญคือ ยกเลิกกฎหมายเก่า คือ พระราชบัญญัติเก่า ปี 2522 ซึ่ง ประเภท 5 บอกว่ากัญชาเป็นยาเสพติด ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับปัจจุบันนอกจากยกเลิกแล้ว ในประมวลยาเสพติด มาตรา 29 ได้มีการระบุว่าแต่ละประเภท มียาเสพติดประเภทใดบ้าง และในประเภท 5 ไม่ได้ระบุว่ากัญชาเป็นยาเสพติด สิ่งที่ระบุไว้มีอย่างเดียวคือพืช ฝิ่น  

นายศุภชัย ยืนยันว่าเจตนารมณ์ในการร่างกฎหมายใหม่นี้ขึ้นมาไม่ประสงค์ให้กัญชาเป็นยาเสพติดอีกต่อไป นอกจากมีประมวลกฎหมายยาเสพติดแล้วก็มี กฎหมาย อยู่อีกหนึ่งฉบับซึ่งออกมาพร้อมกัน เรียกว่าพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งในนั้นมาตรา 8 มีอยู่ว่า ประกาศอะไรที่ได้ประกาศไปตามกฎหมายเก่า แล้วยังไม่ถูกยกเลิก และถ้าไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่  ซึ่งตรงนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจผิด และตีความแบบขยายผิดอยู่ เพราะกฎหมายหลัก กฎหมายแม่บทกฎหมายแม่บท ซึ่งเป็นฐานที่จะออกกฎหมายลูกตัวนั้น คือประกาศ ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 

เพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหลือแล้ว เพราะฉะนั้น วันนี้จะต้องตีความว่า กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด เพราะไม่ได้มีกฎหมายระบุไว้ในประมวลกฎหมายว่า กัญชาเป็นยาเสพติด ดังนั้น การยกเลิกโดยผลของกฎหมายชัดเจนแล้ว คือกฎหมายใหม่ไปยกเลิกกฎหมายเก่า ก็ถือได้ว่าเป็นการยกเลิกไปโดยปริยายได้เหมือนกัน

“หลังจากวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปี 2522 ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไปจับชาวบ้าน และตั้งข้อหาตามกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้ว โดยอ้างว่าผิดพ.ร.บ.ปี 2522 พอขึ้นฟ้องศาล ศาลก็ลงโทษตาม พ.ร.บ. ปี 2522 ซึ่งก็ถูกยกเลิกไปแล้วเช่นกัน ซึ่งนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการยุติธรรมของเรา เกิดอะไรขึ้น ไม่ได้มีการอัปเดต เลยหรือว่ากฎหมายได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ดังนั้น จึงขอเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมให้หันมาสนใจ เรื่องนี้ แล้วต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดการผิดพลาด ไม่เช่นนั้นท่านอาจจะเกิดความสุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หากยังจับโดยที่ยังยึดกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้ว “ 

นายศุภชัย กล่าวต่ออีกว่า หากใครที่ถูกจับ และอยากสู้คดี ก็พร้อมที่จะสู้คดีให้ อยากจะฟ้องเจ้าหน้าที่ ก็พร้อมที่จะฟ้องให้ สามารถติดต่อมาที่พรรคภูมิใจไทยได้นอกจากนั้น ประเด็นที่อยากจะเรียกร้องคือ วันนี้ทิศทางของประเทศไทย นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อรัฐสภาว่าท่านจะส่งเสริมให้กัญชาได้นำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างเต็มที่ รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ ตามนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยได้ขอไว้ 

ทั้งนี้ พรรคภูมิใจไทยได้มีความชัดเจนว่าจะยกเลิกยาเสพติดที่ชื่อ ‘กัญชา’ ออกจากการเป็นยาเสพติด ซึ่งจะเห็นได้ว่ากัญชา กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างมหาศาล หล่อเลี้ยงชีวิต ของพวกเราหลังจากเจอโควิดข้าวมีราคาแพง มันสําปะหลังราคาตก จะได้ฟื้นขึ้นมา และกัญชาก็จะเป็นพืชที่มาช่วยรักษา เพราะต้นทุนที่ถูกกว่าซื้อยาแพทย์สมัยใหม่อีกด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ที่จะปลูกกัญชา ก็ปลูกไปเหมือนพืชสมุนไพรครัวเรือน 1-2 ต้น จะถามว่าปลูกกี่ต้นก็ปลูกไป แต่หลังจากนั้น รัฐอาจจะมองเห็นว่าปลูกมากเกินไป อาจจะออกกฎหมาย พ.ร.บ.กัญชามาก็ได้ ซึ่งนั่นเป็นเรื่องของอนาคต  ซึ่งในมุมมองของ UN กัญชา ก็อาจจะเป็นยาเสพติด เพราะฉะนั้นการควบคุม เรื่องการปลูกก็อาจจะต้องมีการควบคุม และมีไว้ใช้เพื่อทางการแพทย์เท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ที่ ป.ป.ส.แถลงบอกว่า ตราบใดที่กฎหมายยังไม่ถูกยกเลิก ถึงแม้ไม่ได้เขียนว่ากัญชา ก็แปลว่ากัญชายังเป็นกัญชาอยู่ เป็นยาเสพติดอยู่ ซึ่งตนบอกว่าวิธีคิดเช่นนี้เป็นการตีความหมายขยายผิดหลักการตีความอาญา ซึ่งตีความโดยเคร่งครัด สิ่งที่จะยืนยันด้วยว่าท่านตีความผิด มาตรา 8 นั้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายยาเสพติด ไม่ได้กำหนดว่ากัญชาเป็นยาเสพติดแต่ท่านกำลังจะไปตีความว่าประกาศนั้นยังใช้ได้อยู่ ซึ่งมันผิดและเพราะขัดหรือแย้ง กับประมวลกฎหมายปัจจุบัน  ขอให้ทางป.ป.ส. ให้แสดงจุดยืนให้ชัดเจนด้วย 

นายศุภชัย กล่าวต่อด้วยว่า อย่างไรก็ตามตนเองเชื่อว่า ทุกฝ่ายรวมถึง ป.ป.ส. เราทำงานเพื่อประชาชนสิ่งที่จะต้องเรียนให้ทราบคือ เรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ท่านแถลงไว้ วันนี้เรื่องกัญชากฎหมายประกาศมาชัดเจนแล้วว่า “กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด” 

พรรคภูมิใจไทย ได้มีการพูดอยู่เสมอว่าสิ่งที่ปรารถนาที่จะให้เป็นอยู่ในบ้านเมืองนี้ก็คือ การลดอำนาจรัฐเพื่อปากท้องประชาชน ถึงเวลาท่านอาจจะต้องช่วยลดอำนาจของท่าน เพื่อปากท้องของประชาชน วันนี้เรามาช่วยกันทำให้กัญชาเป็นพืชที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ พืชในเชิงทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ดีกว่า ที่จะมีความรู้สึกว่าถ้าใครจะปลูกกัญชาสักต้นสองต้นแล้วท่านได้จับ 

ต่อจากนี้ต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นผู้ออกประกาศว่า ยาเสพติดแต่ละประเภท มีอะไรบ้าง ประเภท ยส. 1 ถึง 5 มีอะไร ซึ่งตรงนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจลงนามตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้น ก็จะดำเนินการเข้าไปอยู่คณะกรรมการป.ป.ส. ซึ่ง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการให้ความเห็นชอบอีกทีก่อนที่จะประกาศ

อย่างไรก็ดี ขอฝากถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อปากท้องของประชาชนเพื่อทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเพื่อให้อำนาจของรัฐคลายลงโดยมีความมุ่งหมายตรงประโยชน์ของประชาชน ขอท่านโปรดได้พิจารณา สั่งการและดำเนินการเรื่องนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนต่อไป  นายศุภชัย กล่าว

Related Posts

Send this to a friend