POLITICS

ราชทัณฑ์ รายงานผลการตรวจร่างกาย กลุ่มผู้ต้องขังคดีทางการเมืองที่รักษาตัวใน รพ.ราชทัณฑ์

วันนี้ (10 ก.ย. 64) นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่ากลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ติดเชื้อโควิด – 19 ที่ถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นายภาณุพงศ์ จาดนอก นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา และนายชาติชาย แกดำ โดยในวันนี้แพทย์ประจำทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้เข้าตรวจร่างกายพบว่า นายพริษฐ์ฯ รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก รับประทานอาหารได้ ไม่มีอาการปวดศีรษะ ไม่มีแขนขาอ่อนแรง สามารถนอนหลับได้

ส่วนนายภาณุพงศ์ฯ รู้สึกตัวดี ไม่มีอาการหอบเหนื่อย สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สีหน้าสดใส ยิ้มแย้มพูดคุย หายใจปกติ ไม่มีเจ็บแน่นหน้าอก ไม่มีหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ ไม่เจ็บคอ ไม่มีปวดศีรษะ รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ นอนหลับพักผ่อนได้ ด้านนายจตุภัทร์ฯ รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย สีหน้าสดใส ยิ้มแย้มพูดคุย ไม่มีไข้ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก นอนหลับพักผ่อนได้

นายชาติชายฯ รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ เดินทำกิจวัตรได้เองตามปกติ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ โดยทั้ง 4 คนมีสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนในเลือดเป็นปกติ รวมทั้งได้รับการรักษาโควิด – 19 ครบกำหนด 14 วันแล้ว และอยู่ระหว่างการพักฟื้นเพื่อจำหน่ายกลับไปคุมขังยังเรือนจำฯ ตามเดิม

นายธวัชชัยฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ถูกควบคุมตัวที่เรือนจำชั่วคราวรังสิต คือ นายณัฐชนน ไพโรจน์ ที่ถูกควบคุมตัวเพียงคนเดียวอยู่ที่อาคารเรือนนอน 2 ห้องควบคุม 2/2 เรือนจำชั่วคราวรังสิต พยาบาลเรือนจำเข้าตรวจสุขภาพและวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นประจำทุกวัน โดยค่าอุณหภูมิ ค่าชีพจร อัตราการหายใจ และค่าออกซิเจนในกระแสเลือดเป็นปกติ ไม่มีไข้ ไม่มีปวดศีรษะ ไม่มีอาการไอ ไม่มีอาการคัดจมูก ไม่มีน้ำมูก หายใจดี ไม่มีอาการหอบเหนื่อย รับประทานอาหารได้ ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ไม่มีอาการท้องเสียและถ่ายเหลว ในส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมอยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง จำนวน 2 คน ได้แก่ นายอานนท์ นำภา และนายเวหา แสนชนชนะศึก ทั้ง 2 คน มีผลค่าอุณหภูมิ ค่าชีพจร อัตราการหายใจ และค่าออกซิเจนในกระแสเลือดเป็นปกติ นอนพักผ่อนได้ตามปกติ ไม่มีอาการเจ็บป่วย สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีเช่นกัน

ส่วน นายพรหมศร วีระธรรมจารี ที่ครบกำหนดจากการรักษาโควิด – 19 และถูกส่งตัวกลับไปคุมขังยังเรือนจำอำเภอธัญบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างแยกกักตัวต่ออีก 14 วัน สำหรับสังเกตอาการผู้ที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ผลการตรวจร่างกายนายพรหมศรฯ รู้สึกตัวดี ค่าอุณหภูมิ ค่าชีพจร อัตราการหายใจ ค่าออกซิเจนในกระแสเลือด และสุขภาพโดยรวมเป็นปกติ สามารถรับประทานอาหารได้ โดยผู้ต้องขังทางการเมืองทั้งหมด 7 ราย จะได้รับการดูแลตรวจวัดสัญญาณชีพ และเฝ้าสังเกตอาการเจ็บป่วยเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง

Related Posts

Send this to a friend