POLITICS

พล.อ.ประวิตร สั่งเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน ฝนตกสะสม-น้ำทะเลหนุน

วันนี้ (10 ส.ค. 65) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เร่งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสภาพอากาศและเตรียมพร้อมรับมือกับปัจจัยเสี่ยงสถานการณ์น้ำ จากฝนที่ตกหนักอันเนื่องมาจากมรสุมพาดผ่านและภาวะน้ำทะเลหนุนสูง

พลเอก คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และฝ่ายปกครอง ประสานกรมชลประทานและกทม. ติดตามสภาพอากาศและเตรียมความรับมือกับปัจจัยเสี่ยงสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักต่อเนื่องและสะสมจากมรสุมพาดผ่าน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา และน้ำทะเลหนุนสูง ช่วง 10-16 สิงหาคมนี้ จะส่งผลต่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ชุมชนพื้นที่นอกแนวกั้นน้ำและแนวคันคลองได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะพื้นที่ กทม. สมุทรปราการ และนนทบุรี

รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ประสานการทำงานร่วมกับทหาร ตำรวจ จิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ รับมือตามแผนบรรเทาภัยพิบัติที่จัดเตรียมขึ้นในแต่ละพื้นที่ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและแจ้งเตือนภัยประชาชนล่วงหน้า โดยให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 6 แห่ง และการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำสายหลัก คลองส่งน้ำ และประตูระบายน้ำ รวมทั้งเสริมแนวกั้นน้ำและตลิ่ง เตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักร เปิดทางน้ำท่วมขังลงในพื้นที่เสี่ยงต่ำ ลงทางน้ำสายหลักและรองให้ทันสถานการณ์ พร้อมทั้งเร่งกระจายเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัย เพื่อปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในชุมชนพื้นที่น้ำท่วมขังปัจจุบัน

Related Posts

Send this to a friend