POLITICS

‘พิธา’ โต้ พล.อ.ประยุทธ์ โกงไม่โกงไม่ใช่เรื่องต้องมาอวด

‘พิธา’ โต้ พล.อ.ประยุทธ์ โกงไม่โกงไม่ใช่เรื่องต้องมาอวด เพราะรัฐบาลต้องโปร่งใสตรวจสอบได้

วันนี้ (9 ธ.ค.65) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวตอบโต้ หลัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ว่า การต่อสู้คอร์รัปชั่นไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล ไม่ใช่เรื่องจริยธรรม ไม่ใช่เรื่องการสอน แต่เป็นการสร้างระบบเทคโนโลยีที่ลดการใช้ดุลยพินิจ ลดการผูดขาดอำนาจ เพิ่มการรับผิดรับชอบของประเทศ

รัฐราชการไทยที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก และใช้บุคลากรกว่า 2,000,000 คน การไม่โกง ไม่ใช่เรื่องที่จะมาอวดกันได้ การที่บอกว่าเป็นรัฐบาลจริยธรรมไม่ใช่เรื่องที่จะมาอวดกันได้ เพราะเป็นบาร์ขั้นต่ำของทุกรัฐบาล รัฐบาลต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และกล้าหาญเพียงพอที่จะปฏิรูปตำรวจ คนที่มีหน้าที่ลดการคอร์รัปชั่นก็ต้องได้รับการตรวจสอบด้วย เพื่อนำพาประเทศไทยไปยังอนาคต

Related Posts

Send this to a friend