POLITICS

ศาลแพ่งแจงนัดคดี ‘เสรีพิศุทธ์’ ฟ้อง ‘สนธิญา’ เร็วขึ้น ไม่ใช่ล่าช้า 2 ปี ตามที่ ส.ส. อภิปราย

จากกรณีที่ นายวิรัตน์ วรศสิริน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย หารือปัญหาถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2565 ณ อาคารรัฐสภา ไปถึงยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม เกี่ยวกับการเลื่อนนัดคดีความในศาลแพ่งระหว่าง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย โจทก์ และ นายสนธิญา สวัสดี จำเลย

โดยอ้างถึงกรณีที่ศาลแพ่งยกสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดและเลื่อนกำหนดนัดพิจารณาคดีออกไปจากวันที่ 7 ก.พ. 2566 ไปเป็นปี 2567 ทำให้การพิจารณาคดีล่าช้า ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากการเลื่อนนัดพิจารณาคดียาวนานเกินไป ในขณะที่ช่วงเวลานี้สถานการณ์เริ่มเป็นปกติแล้วเหตุใดจึงเลื่อนนัดออกไปถึง 2 ปี

วันนี้ (9 ธ.ค.) นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวชี้แจงว่า ข้ออภิปรายดังกล่าวเกิดจากการอ่านข้อความในหมายศาลแล้วเข้าใจข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไป เพราะคดีความที่มีการกล่าวถึงในศาลแพ่งนั้น เพิ่งยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2565 และศาลได้นัดชี้สองสถาน (นัดกำหนดประเด็นนำสืบวันสืบพยาน) ไปเมื่อวันที่ 18 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา เดิมศาลกำหนดนัดสืบพยานวันที่ 16 ก.พ. 2567 อันเนื่องมาจากมีคดีคงค้างจำนวนมากจากการบริหารจัดการคดีตามสถานการณ์โควิด

แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเบาบางลงประกอบกับทางการได้ประกาศผ่อนปรนข้อปฏิบัติการรับมือสถานการณ์ตามหลักสาธารณสุขแล้วศาลแพ่งได้วางแผนบริหารจัดการคดีทั้งหมดใหม่เพื่อบรรเทาข้อขัดข้องจากความจำเป็นที่ก่อนหน้านี้ต้องเลื่อนคดี โดยศาลเร่งรัดช่วงเวลานัดพิจารณาคดีให้กระชับขึ้นทุกคดีตามความเหมาะสม ความพร้อมของคู่ความในการกำหนดวันนัดใหม่ และลำดับของแต่ละคดีแล้ว

โดยคดีที่ถูกกล่าวถึงความจริงแล้วศาลแพ่งได้ในระยะเวลานัดสืบพยานให้เร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดนัดสืบพยานไว้วันที่ 16 ก.พ. 2567 มาเป็นนัดสืบพยานใหม่ในวันที่ 7 ก.พ. 2566 และได้ส่งหมายเมื่อเดือน ต.ค.2565 แจ้งนัดให้คู่ความในคดีทราบแล้ว การเลื่อนนัดตามหมายจึงเป็นการที่ศาลแพ่งเลื่อนนัดคดีดังกล่าวให้เร็วขึ้นจากเดิมร่วมหนึ่งปี ไม่ใช่การที่ศาลเลื่อนคดีออกไปให้เนิ่นนานขึ้นดังที่มีการอภิปรายในสภาฯ

ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายรับทราบข้อเท็จจริงถึงเหตุแห่งการกำหนดวันนัดพิจารณาของศาลยุติธรรมที่พิจารณาด้วยหลักเหตุผลชัดเจน รอบคอบตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้สาธารณชนได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอันอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดในการทำงานของศาลได้ การอำนวยความยุติธรรมโดยสะดวก รวดเร็ว ถือเป็นเป้าหมายของการบริการประชาชนโดยศาลยุติธรรมมาโดยตลอด

ท่านประธานศาลฎีกา นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ เองก็ได้ให้นโยบายให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคดีที่มีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว เพื่อมิให้การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเกิดความล่าช้า ดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการคดีของศาลยุติธรรมจะดำเนินตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

Related Posts

Send this to a friend