POLITICS

รองโฆษก เผย พรฎ.ลดภาษีประจำปี มีผลแล้ว “แท็กซี่ สามล้อ วินมอเตอร์ไซค์” จ่าย 10 % นาน 1 ปี

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปี สำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้แล้วในวันนี้ (9 พ.ย. 65) โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปี ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 66 ลงร้อยละ 90 ของอัตราภาษีประจำปี ท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบการรถสาธารณะ ทั้งรถยนต์รับจ้าง หรือแท็กซี่ รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือวินมอเตอร์ไซค์

สำหรับอัตราการจัดเก็บภาษีที่ปรับลดลง มีดังนี้
1.รถแท็กซี่ น้ำหนักรถ 1,300 กก. เดิมจัดเก็บภาษี 685 บาท ลดเหลือ 68.50 บาท/คัน
2.รถแท็กซี่ น้ำหนักรถ 2,100 กก. เดิมจัดเก็บภาษี 1,250 บาท ลดเหลือ 125 บาท/คัน
3.รถยนต์สามล้อรับจ้าง เดิมจัดเก็บภาษี 185 บาท ลดเหลือ 18.5 บาท/คัน
4.รถจักรยานยนต์สาธารณะ เดิมจัดเก็บภาษี 100 บาท ลดเหลือ 10 บาท/คัน

น.ส.ทิพานัน กล่าวเพิ่มเติมว่า ถือเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชน ที่รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในการประกอบการของรถสาธารณะ เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย จนส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบอาชีพ ที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และยังอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรถสาธารณะด้วย

Related Posts

Send this to a friend