POLITICS

นายกฯ ยัน ขึ้นค่าไฟ ให้กระทบประชาชนน้อยที่สุด

นายกฯ ยัน ขึ้นค่าไฟ กระทบประชาชนน้อยที่สุด ขออย่าบิดเบือนว่าขึ้น 4 บาท เพราะเดิมอยู่หน่วยละ 3 บาทอยู่แล้ว

วันนี้ (9 ส.ค. 65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่า FT งวดเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2565 ว่า เป็นการวางแผนมาล่วงหน้า ของคณะกรรมการฯ ที่จะต้องทำอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการพิจารณาในช่วงต่อไป ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม ก็พิจารณาว่าจะทำอย่างไร ให้เกิดความเดือดร้อน น้อยที่สุด ดูเหตุผลและความจำเป็นต่างๆ

“วันนี้มีหลายคนเอาไปพูด ว่าค่าไฟจะขึ้นเป็น 4 บาท แต่ตอนนี้ปัจจุบัน ค่าไฟราคา 3 บาทกว่าอยู่แล้ว การขึ้นตรงนี้ ขึ้นหรือไม่ขึ้น ยังไม่รู้ แต่หากขึ้นก็ขึ้นเป็นสตางค์ เพราะฉะนั้นอย่าไปบิดเบือน ว่าค่าไฟจะขึ้นเป็น 4 บาท เพราะทุกวันนี้ ค่าไฟก็ 3 บาทกว่าอยู่แล้ว จากนี้ถ้าจำเป็นจะต้องขึ้น ขึ้นเพราะอะไรก็ต้องหาสาเหตุมาให้เจอ วันนี้ได้ใช้เงินกองทุนพลังงาน มาอุดหนุนทั้งไฟฟ้า พลังงาน แก็ส ทั้งหมด ใช้เงินไปแล้วกว่า แสนล้าน ก็ต้องไปดูว่า จะดูแลช่วยเหลือกันได้อย่างไร” นายกฯกล่าว

นายกรัฐมนตรี ขอให้เข้าใจภาพรวมด้วย เพราะอะไรก็ตามที่ทำประชาชนเดือดร้อน ตนก็ไม่อยากทำให้เดือดร้อน แต่ก็ขอให้ฟังความจำเป็นและเหตุผลกันบ้าง ยืนยัน จะทำให้ดีที่สุด

Related Posts

Send this to a friend