POLITICS

นายกฯ ให้กำลังใจนักเรียนวงโยธวาทิต ประกวดนานาชาติ

นายกฯ ชื่นชมวงโยธวาทิต ร.ร.บุญวัฒนา จ.นครราชสีมา-ร.ร.ประชามงคล จ.กาญจนบุรี เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ขอพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น ยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุน-ผลักดันสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ

วันนี้ (9 ส.ค. 65) ที่หน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายโกสินทร์ สืบประสิทธิวงศ์ นายกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร นำคณะอาจารย์ ผู้ฝึกสอน และนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ทีมได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Indoor Marching Arts รุ่น Winds Independent Class จากการแข่งขันประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 (Thailand World Music Championships 2021) (TWMC) ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมแสดงในงานวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ 2022 ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ตามคำเชิญของรัฐบาลรัสเซีย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่าง ๆ และสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศรัสเซีย และวงโยธวาทิตโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี ทีมได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Marching Field Show – Open Class ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแสดงในงานวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ ณ เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมรายงานผลการประกวดฯ และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี


นายกรัฐมนตรีได้ติดป้ายจารึกลงบนแท่นจารึกวงโยธวาทิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดฯ จากนั้น ชมการแสดงชุด Kanjanaburi civilization บรรยายความงดงามเมืองกาญจนบุรี ในทำนองเพลงเขมรไทรโยค จากวงโยธวาทิตโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี และการแสดงดนตรีบรรเลงจากวงโยธวาทิตโรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ในบทเพลงรักกันไว้เถิด
 
นายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นผลจากความขยัน ความมุ่งมั่น ตั้งใจและเพียรพยายามฝึกซ้อม รวมทั้งความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีในหมู่คณะ นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขอให้ตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นและขอให้ตั้งใจเรียนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของทุกคน โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนผลักดันและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ สู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป พร้อมกล่าวขอบคุณคณะผู้ฝึกสอน ทีมงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกคนที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยจนประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม และในนามคนไทยทั้งประเทศขอเป็นกำลังใจให้ตัวแทนเยาวชนไทยทุกคนสร้างชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจมาสู่ตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ตลอดจนคนไทยทั้งประเทศ และประสบความสำเร็จดังความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่ปรารถนาไว้


 “ขอชื่นชม ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเด็กและเยาวชนรัฐบาลสนับสนุนทุกอย่างยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนทุกอย่างที่เป็นการแสดงออกเยาวชนในเวทีต่างประเทศ ถือว่าเป็น Soft Power อย่างหนึ่งของไทย จึงขอให้ทุกคนมีความก้าวหน้าสิ่งสำคัญที่สุดการเรียนจะต้องไม่เสีย และฝากดูแลด้วยเพราะจะต้องซ้อมเยอะซ้อมบ่อยหยุดโรงเรียนบ่อยขณะเดียวกันเด็กต้องขยันเป็น 2 เท่า เพื่อย้ำว่านายกรัฐมนตรีชื่นชมเมื่อเห็นข่าวแล้วจึงเชิญมาเพื่อให้กำลังใจติดตามทุกอันเพราะนายกรัฐมนตรีต้องติดตามทุกเรื่อง และขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จให้ทุกคนไทยประสมผลสำเร็จเดินทางปลอดภัย” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สำหรับการประกวดวงโยธวาทิตโลกชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 (Thailand World Music Championships 2021) (TWMC) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Competition) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพทางด้านโยธวาทิต มีเวทีการประกวดที่มีมาตรฐานระดับโลกจากองค์การวงโยธวาทิตโลก และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย ซึ่งมีการประกวดทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภท Marching Field Show 2) ประเภท Modern Concert Band 3) ประเภท Marching Music Battle 4) ประเภท Marching Street Parade 5) ประเภท Indoor Marching Arts และ 6) ประเภท Virtual Band Competition และมีทีมสมัครเข้าร่วมจำนวน 53 ทีม เป็นทีมจากประเทศไทย 45 ทีม อินโดนีเซีย 7 ทีม และศรีลังกา 1 ทีม 

Related Posts

Send this to a friend