POLITICS

‘บัวแก้ว’ ยันความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐฯ ร่วมมือเหนียวแน่นทุกด้าน

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ  เปิดเผยว่า  กรณีที่มีส.ส.พรรคฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยการให้ความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกาต่อประเทศไทยในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น  ตนขอชี้แจงว่าตั้งแต่ช่วงเริ่มการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน สหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยแล้วรวมเป็นมูลค่าประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ประกอบด้วย การบริจาคอุปกรณ์ป้องกันและรักษาโรคแก่บุคลากรการแพทย์ของไทย จำนวน 17.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่พื้นที่พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดน และการให้ความช่วยเหลือจำนวน 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (Centers for Disease Control – CDC) ซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ครอบคลุมการดำเนินการเพื่อรับมือโรคโควิด-19

นายธานี กล่าวอีกว่า  ความช่วยเหลือของซีดีซี ได้แก่ 

1.การให้ความช่วยเหลือขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development-USAID) ร่วมกับซีดีซีและกองทัพบกสหรัฐฯ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัยโรค  

2.ซีดีซีได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังสำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา จำนวน 9 แห่ง 

3.USAID สนับสนุนการให้คำปรึกษาทางออนไลน์ และสนับสนุนเครื่องวัดระดับออกซิเจนให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19  

4.ซีดีซีและUSAID ดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และ 

5.USAID สนับสนุนการดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” เพื่อส่งถุงยังชีพและน้ำดื่มให้แก่ผู้กักตัวใน69 จังหวัดของไทย  

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ทางกระทรวงฯได้ให้ข้อมูลแก่ฝ่ายรัฐสภาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือจากสหรัฐฯซึ่งถือเป็นประเทศแรกๆ ที่ให้ความช่วยเหลือไทย

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า  ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐฯได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประเทศต่างๆ โดยมีแผนจะแบ่งปันวัคซีนจำนวนอย่างน้อย 80 ล้านโดสให้ภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งในเบื้องต้นจะเริ่มแบ่งปันวัคซีนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในสหรัฐฯ ได้แก่ วัคซีนของบริษัท ไฟเซอร์, โมเดอร์นา และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน จำนวนรวม 25 ล้านโดส 

โดยประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับการจัดสรรวัคซีนรวมประมาณ 7 ล้านโดส ซึ่งไทยมีรวมอยู่ด้วย แต่ยังไม่มีรายละเอียดชนิดและจำนวนวัคซีนที่แต่ละประเทศจะได้รับ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ขอรับข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประสานงานกับฝ่ายสหรัฐฯ สำหรับการส่งมอบวัคซีนที่จัดสรรให้ไทยต่อไป

Related Posts