POLITICS

‘สมศักดิ์’ รับ มีแนวคิดสร้างคุกเพิ่ม รองรับนักโทษการเมือง ลดความแออัด โดยเฉพาะหากมีการชุมนุมหรือญาติมาเยี่ยม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงแนวคิดการขยายเรือนจำสำหรับนักโทษการเมืองโดยเฉพาะ ว่า เรื่องนี้มันมีเหตุมีผลอยู่ เพราะพื้นที่แออัด จึงอยากให้ไปอยู่แบบสบายๆ ส่วนสถานที่ยังไม่แน่นอน เอาสะดวกเข้าไว้ และขณะนี้ยังไม่มีคำตอบที่เบ็ดเสร็จ

พร้อมกันนี้ยังระบุด้วยว่า เหตุที่มีแนวคิดดังกล่าว ก็เพราะไม่อยากให้เวลาที่ญาติมาเยี่ยม หรือมีกลุ่มมวลชนมา แล้วเกิดความแออัด ขณะเดียวกันอยากให้ผู้ที่อยู่ด้านใน ได้มีพื้นที่โล่งๆ บ้าง ซึ่งเรื่องนี้มีหลายแง่มุมแต่เป็นประโยชน์กับทุกคน

Related Posts

Send this to a friend