POLITICS

ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอน พบอีก ‘โซล่าเซลล์ล่องหน’ ที่ อ.แม่สะเรียง เตรียมสรุปผลการตรวจสอบ 12 จุด รายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณา ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง มีทุจริตหรือไม่

The Reporters ยังติดตามการตรวจสอบ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ ของ กอ.รมน.ภาค 3 ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วงเงินงบประมาณ 45,590,000 บาท ในการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมระบบกรองน้ำในพื้นที่ 20 หมู่บ้าน ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน 12 หมู่บ้าน และ จ.ตาก 8 หมู่บ้าน
 
ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ก.พ.2564 พ.ต.ท.ดร.ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ป.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตั้งโครงการนี้ 3 จุด ใน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง ซึ่งที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ห่างไกล การเดินทางลำบาก ผลการตรวจสอบ พบว่าที่บ้านสล่าเชียงตอง ทั้งแผงโซล่าเซลล์ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องกรองน้ำ ไม่สามารถใช้การได้ ผู้ใหญ่บ้าน ยืนยันว่า ตั้งแต่ติดตั้งในปี 2561 ก็ไม่เคยใช้การได้ จนถึงปีนี้ที่ปรากฏเป็นข่าวออกมา ไม่สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการมาแก้ปัญหาได้เลย ซึ่งช่วงก่อนจะมีการติดตั้ง มีการมาสอบถามผู้ใหญ่บ้าน เรื่องจุดสูบน้ำ ทางผู้ใหญ่บ้านได้แนะนำให้ติดตั้งอีกฝั่งของลำห้วย เพราะจุดที่เจ้าหน้าที่มาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จะมีน้ำป่าไหลผ่านตลอดเวลา ทำให้เกิดน้ำท่วมและสูบน้ำไม่ได้ และเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ไม่สามารถใช้สูบน้ำได้ ก็ไม่สามารถติดต่อใครได้ เพราะเมื่อเขามาติดตั้งไม่ได้แจ้งบอกผู้ใหญ่บ้านให้ทราบเลย
เช่นเดียวกับครูที่โรงเรียนประจำหมู่บ้าน ก็ยอมรับว่า ไม่เคยมีการมาทำประชาคมสอบถามความต้องการของชาวบ้าน และเมื่อไม่สามารถใช้การได้ ก็ไม่ได้มีการแก้ไข ซึ่งผู้ใหญ่ยอมรับว่า ไม่มีการส่งมอบให้หน่วยงานใดในท้องถิ่นดูแล จึงเสียดายหากทิ้งร้างไว้ เป็นไปได้ อยากให้ทางราชการมาจัดการให้ใช้การได้ จะเกิดประโยชน์อย่างมากกับประชาชน
ผอ.ป.ป.ช.จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ที่บ้านโพซอ จุดที่ 2 เป็นจุดแรกที่พบ “โซลล่าเซลล์” ล่องหน เนื่องจาก ไม่มีการติดตั้งโซล่าเซลล์ บนเครื่องกรองน้ำที่ปกติจะต้องมีทุกจุด ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำได้ ส่วนอีกสองจุด ที่บ้านสล่าเชียงตอง และบ้าน แม่เจ ไม่สามารถใช้การได้ตั้งแต่แรก ซึ่งในวันที่ 9 ก.พ.จะตรวจเพิ่มอีก 3 จุด จนครบ 12 จุดในจ.แม่ฮ่องสอน เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ จะทำสรุปข้อเท็จจริง รายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงว่ามีการทุจริตหรือไม่
สำหรับโครงการนี้ จากการลงพื้นที่ของ The Reporters และ ป.ป.ช. 6 จุด ในอ.แม่สะเรียง ก่อนหน้านี้ พบว่า ใช้การได้เพียง 1 จุด ที่เหลือสูบน้ำไม่ได้ ทาง กอ.รมน.ภาค 3 ชี้แจงว่า มีการส่งมอบงานล่าช้าเพราะติดสถานการณ์โควิด-19 และ ภัยแล้ง ขณะนี้ได้ให้บริษัทเอกชน เข้าไปซ่อมแซม และเตรียมส่งมอบงานให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดูแลต่อไป
 

Related Posts

Send this to a friend