POLITICS

กระทรวงแรงงาน ปลุกแรงงานจบใหม่ เร่งทดสอบฝีมือ อัพค่าจ้าง สูงสุด 900 บาทต่อวัน

วันนี้ (8 ธ.ค. 65) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยเร่งดูแลแรงงานจบใหม่ ชวนทดสอบวัดระดับทักษะฝีมือ 3 ระดับ ได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ตั้งอยู่แต่ละจังหวัดที่อาศัยอยู่ หากสอบผ่านรับใบการันตี รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยกำหนดให้ผลบังคับใช้แล้ว 112 สาขาอาชีพ ทั้งนี้กลุ่มภาคบริการฝีมือดี รับค่าจ้างสูงถึง 900 บาทต่อวัน ไม่ต้องรออิงค่าจ้างขั้นต่ำ

นายสุชาติ กล่าวว่า “ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งจัดทำอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับทักษะฝีมือ ให้แรงงานได้รับค่าจ้างอย่างเหมาะสม หากมีฝีมือผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละระดับ จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ 3 ระดับ และมีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แล้วทั้งสิ้น 88,675 คน จากการเข้าทดสอบ 272 สาขา ซึ่งได้ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วทั้งสิ้น 112 สาขาอาชีพ โดยในแต่ละสาขาที่ประกาศใช้แล้ว มีอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือรายวันต่ำสุด อยู่ที่อัตราวันละ 350 บาท ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ พนักงานเตรียมวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และรายได้สูงสุดในสาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (โภชนบำบัด) ระดับ 2 ในอัตราวันละไม่ต่ำกว่า 900 บาท”

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า “รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อให้ได้มาตรฐาน และมีทักษะตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบกิจการ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทย มีทักษะฝีมือและได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบหรือแรงงานนอกระบบ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาจบใหม่”

“สาขาอาชีพที่ประชาชนคุ้นเคย เช่น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างแอร์ ผู้ที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ไม่ต่ำกว่าวันละ 440 บาท ระดับ 2 อัตราวันละ 550 บาท และระดับ 3 อัตราวันละ 660 บาท ส่วนสาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ถึงระดับ 3 จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือไม่ต่ำกว่า 440 บาท 515 บาท และ 585 บาท นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายสาขาที่ไม่ได้นำมากล่าวถึง และทุกสาขาที่ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ มีอัตราค่าจ้างที่สูงกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั้งสิ้น ดังนั้นแรงงานงานที่ต้องการได้รับอัตราค่าจ้างสูงๆ จึงต้องพัฒนาทักษะฝีมือของตนเอง ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว จึงจะสามารถนำใบรับรอง ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานออกให้ ไปแนบยื่นเป็นหลักฐานในการขอรับอัตราค่าจ้างได้ ซึ่งสามารถติดต่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ตั้งอยู่แต่ละจังหวัดได้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

Related Posts

Send this to a friend