POLITICS

นายกฯ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน สนับสนุนไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค

วันนี้ (8 ส.ค. 65) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ว่าวันนี้เป็นการประชุมเพื่อวางแนวปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อจะได้มีการเตรียมการ ซึ่งที่ผ่านมาได้ประชุมมาหลายครั้ง ทั้งเวทีในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่และกลุ่มต่างๆ ล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการประชุมเอเปค ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 65 นี้ โดยมีหลายวาระ ซึ่งใน 2 วันสุดท้ายจะเป็นการประชุมในระดับผู้นำและสรุปผลการประชุมระดับเอเปคในครั้งนี้

นายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือทุกภาคส่วน สนับสนุนการจัดประชุมเอเปค เพราะเป็นการประชุมเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และทั้งหมดมีสมาชิก 21 ประเทศ เพราะฉะนั้นขออย่าทำให้ประเทศชาติเสียหาย

ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองในการขับไล่ตนในขณะนี้ ก็แล้วแต่เขา แต่เขาควรจะรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของพวกเขา มีตรงไหน ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใคร เป็นเรื่องของประเทศชาติ บทเรียนเคยเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนอยากให้เกิดขึ้นอีกหรือ ดังนั้นประชาชนทุกคนที่ยังคิดว่าเป็นคนไทยอยู่ก็อย่าทำ

ทั้งนี้ ระหว่างนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ มีฝนตกปรอยๆ นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า “ฝนตกนะ ต้องรับผิดชอบ ถ้านายกไม่สบาย”

Related Posts

Send this to a friend