POLITICS

มท.1 ขู่ ผู้ว่าฯ-นายอำเภอ ปมไฟไหม้เมาน์เทน บี ไม่พ้นความผิดฐานละเลย

‘อนุพงษ์’ ตอบกระทู้วุฒิสภา ขู่ ผู้ว่าฯ-นายอำเภอเตรียมหนาว ปมสอบไฟไหม้เมาน์เทน บี ผับ ไม่พ้นความผิดฐานละเลย พบเรื่องนี้จงใจทำผิด กำชับทั่วประเทศตรวจสอบการใช้อาคารผิดประเภท

ที่อาคารรัฐสภาวันนี้ (8 ส.ค. 65) มีการประชุมวุฒิสภา โดยประธานวุฒิสภา ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา โดยนายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทู้ถาม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ สถานบันเทิง เมาน์เทนบี ผับ ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า หลังเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตื่นตัวเหมือนเป็นการวัวหายล้อมคอก แต่ปัญหาก็เกิดแล้วเกิดอีก ซึ่งปัญหานี้มีอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยโดยตรง หากข้าราชการทำหน้าที่อย่างจริงจังตั้งแต่ขออนุญาตปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากปล่อยปะละเลยเพิกเฉย

นอกจากนี้ยังมีปัญหาคอรัปชั่นในการขออนุญาต เป็นที่รับรู้ของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งปัญหาทั้งหมดนำมาสู่เหตุโศกนาฏกรรม จึงตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการแก้ปัญหานี้อย่างไร มีการตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตหรือไม่ และหลังจากนี้จะดำเนินการตรวจสอบสถานบริการที่มีอยู่อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีก

ขณะที่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้มาตอบกระทู้ถามด้วยตัวเอง โดยยืนยันว่า การขออนุญาตเปิดสถานบันเทิงเป็นอำนาจของท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของท้องถิ่น ตนเองมีหน้าที่เพียงกำกับในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ดำเนินการเรื่องต่างได้เองโดยที่กระทรวงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง แต่กระทรวงจะมีบทบาทก็ต่อเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

พลเอกอนุพงษ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบกรณีเมาน์เทนบี ผับ พบว่ามีการขออนุญาตจากท้องถิ่นว่าเป็นร้านอาหาร และมีการจดทะเบียนพาณิชย์กับเทศบาลเมืองเพื่อเปิดกิจการเป็นร้านอาหารเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา แต่ในการดำเนินการจริงกลับเปิดเป็นสถานบันเทิง ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น ความรับผิดชอบขั้นต้นต้องเริ่มจากส่วนท้องถิ่น และกรณีนี้ถือว่ามีเจตนาจงใจกระทำผิด เพราะพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งที่จะเปิดสถานบันเทิงได้

นอกจากนี้ยังมีกรณีการขออนุญาตก่อสร้างผิดประเภทที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบด้วย เพราะเป็นผู้อนุญาตก่อสร้าง ดังนั้นในขั้นต้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ส่วนการดำเนินการหลังเกิดเหตุ พลเอกอนุพงษ์ ยืนยันว่า ได้สั่งการผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งให้นายอำเภอรับทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้น นายอำเภอสัตหีบมีส่วนรับผิดชอบ และเรื่องนี้อาจมีผลถึงผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย จนนำมาสู่การสั่งย้ายนายอำเภอในขั้นต้น เพื่อรอผลการสอบสวน และตั้งกรรมการสอบสวนนายอำเภอสัตหีบแล้ว หากพบว่าไม่ทำตามอำนาจหน้าที่ก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งการถอดถอนให้พ้นจากหน้าที่

ย้ำว่าเหตุการณ์นี้ได้มีการสอบสวนและหาตัวผู้กระทำผิด พร้อมออกหนังสือเวียนไปยังทั่วประเทศตรวจสอบการใช้อาคารผิดประเภท และกิจการที่ไม่ได้รับอนุญาต

พลเอกอนุพงษ์ ยังกล่าวถึงการตรวจสอบเรื่องนี้ว่า กระทรวงมหาดไทยจะต้องดูเจตนาการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ว่ามีการทุจริตคอรัปชั่น หรือมีผลประโยชน์ได้เสียหรือไม่ มีการปล่อยปะละเลย หรือไม่เข้มงวดกวดขันหรือไม่ ย้ำว่าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายแม้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุญาตและอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นนั้น ก็อาจจะเข้าข่ายปล่อยปะละเลย และต้องพิสูจน์ว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับการลักลอบเปิดสถานบันเทิงหรือไม่

ส่วนการดำเนินการป้องกันในอนาคต พลเอกอนุพงษ์ กล่าวว่า นอกจากการแก้ไขกฎหมายแล้ว ตอนนี้ไม่มีหนทางอื่น นอกจากการลงโทษอย่างเข้มข้น เพราะตนเองได้มอบแนวทางการแก้ไขทั้งหมดแล้ว โดยเฉพาะกรณีของนายอำเภอสัตหีบที่คงหนีความรับผิดชอบไม่พ้น ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย จำเป็นต้องได้รับการลงโทษเป็นเยี่ยงอย่าง และดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญา

ขณะที่นายวันชัย สอนศิริ ขอให้กรณีของเมาน์เทน บี ผับ เป็นเหตุการณ์สุดท้ายของการสูญเสีย และเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างจริงจัง แต่เชื่อว่า การออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาของกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ จะทำให้ข้าราชการและผู้ประกอบการ ให้ความสำคัญปรับปรุงแก้ไข

พลเอกอนุพงษ์ รับปากว่า จะพยายามกำกับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก แต่ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่ตามมา เพราะสถานประกอบการลักษณะนี้มีจำนวนมาก สำหรับตนเองแล้ว การให้ไปปรับปรุงไม่สามารถทำได้ เพราะถ้าขออนุญาตมาผิดตั้งแต่ต้นก็ต้องเอาผิดทั้งหมด และให้ยุติการใช้อาคารทันที แต่จะพยายามกำชับแก้ไขปัญหานี้ให้ได้มากที่สุด

Related Posts

Send this to a friend