POLITICS

ชาวบ้านบางกลอยที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องรัฐแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (8 มี.ค. 64) เวลา 19:30 น. ชาวบ้านบางกลอยที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางเพชรบุรีวานนี้ บางส่วน เดินทางมาร่วมกับการชุมนุมของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) แล้ว ในบริเวณประตู 3 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ชาวบ้านบางกลอยกล่าวต่อประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมว่า จะปักหลักชุมนุมค้างคืนร่วมกับกลุ่มพีมูฟ จนกว่าจะได้รับแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าครั้งที่แล้ว ที่เมื่อได้ MOU ก็เดินทางกลับไป แต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลับไม่สนใจ MOU

Related Posts

Send this to a friend