POLITICS

“ชัชชาติ” ดูงานวิจัย สวทช. ย้ำ เทคโนโลยีคือหัวใจสร้างคุณภาพชีวิตคนเมือง

วันนี้ (8 ก.พ. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัคร ผู้ว่ากทม.ฯ เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมต้อนรับฟังนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมือง โดยนักวิจัยคนรุ่นใหม่ สวทช. ร่วมกับภาคเอกชน

ภายในงาน สวทช. ร่วมกับบริษัทเอกชน มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองที่น่าสนใจหลายด้าน อาทิ ต้นแบบรถเข็นและเครื่องปิ้งย่างไร้ควันสำหรับจำหน่ายอาหารริมทางอย่างถูกสุขอนามัยและไม่ปล่อยมลภาวะ, โดรนอัจฉริยะอเนกประสงค์สำหรับจัดส่งเวชภัณฑ์ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และสำรวจสภาพการจราจร, แอปพลิเคชัน “รู้ทัน” ที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศ ดัชนีความร้อน การแพร่ระบาดของโรค ฯลฯ เครื่องกรองน้ำแบบใช้โซลาร์เซลล์สำหรับจุดบริการน้ำดื่มสาธารณะ นวัตกรรมฟิล์มเคลือบนาโนกำจัดเชื้อแบคทีเรียในพื้นที่สาธารณะ “ไทย สคูล ลันช์” (Thai School Lunch) ระบบติดตามโภชนาการอาหารในโรงเรียน และการวิเคราะห์ข้อความด้วยเอไอเพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะ

นายชัชชาติ กล่าวว่า เทคโนโลยีคือหัวใจยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพของเมือง ที่ผ่านมาได้ทดลองใช้ทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) โดยทีมวิจัย สวทช. เป็นแพลตฟอร์มหลังบ้านในไลน์กลุ่ม “เพื่อนชัชชาติ” เปิดโอกาสให้อาสาสมัครเพื่อนชัชชาติ รายงานปัญหาเมือง อาทิ น้ำท่วม จราจร ทางเท้า ฯลฯ ล่าสุดมีรายงานปัญหาแล้วกว่า 1,100 รายการ แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูว์จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาของ กทม. ในอนาคต โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของของประชาชนและความตั้งใจจริงของภาครัฐ

นอกจากนี้ นายชัชชาติ กล่าวเพิ่มเติมถึงประโยชน์ที่สำคัญว่า “การพึ่งพางานวิจัยและนวัตกรรมของ สวทช. มาปรับใช้กับการพัฒนาเมือง จะช่วยลดระยะเวลาแก้ไขปัญหา และถือเป็นการสนับสนุนเทคโนโลยีฝีมือคนไทย ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ในอนาคตมีแผนเข้ามารับฟังนักวิจัย สวทช. เพิ่มเติม เนื่องจากยังมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองปัญหาเมืองอีกหลายด้าน เช่น ความปลอดภัยทางถนน เป็นต้น”

Related Posts

Send this to a friend