POLITICS

Beach for life ปักหลักหน้าทำเนียบ ย้ำ 3 ข้อเรียกร้อง กำแพงกันคลื่นต้องทำ EIA

Beach for life เคลื่อนขบวนปักหลักหน้าทำเนียบฯ มอง ‘วราวุธ’ ไม่ลงนามข้อตกลง เพราะจงใจบิดพริ้ว ย้ำ 3 ข้อเรียกร้อง กำแพงกันคลื่นต้องทำ EIA

วันนี้ (7 ธ.ค.65) เมื่อเวลา 15.00 น. Beach for life เคลื่อนขบวนจากหน้าองค์การสหประชาชาติ มุ่งหน้าไปยังทำเนียบรัฐบาล พร้อมทำอารยะขัดขืนนั่งปิดวาจา มัดมือด้วยเชือกสีขาว สะท้อนปัญหากำแพงกันคลื่นที่ถูกมัดมือชกจากภาครัฐ หน้ารั้วแผงเหล็กที่เชิงสะพานสะพานชมัยชมรุเชฐ

นายอภิศักดิ์ ทัศนี ผู้ประสานงาน Beach for life กล่าวว่า การแสดงอารยะขัดขืนนี้เป็นไปเพื่อปกป้องหาดทรายที่เป็นสาธารณะสมบัติ 3 ปีที่ผ่านมาเราเรียกร้องให้นำ EIA กลับมาใช้ในโครงการกำแพงกันคลื่น และขอให้ทบทวนยุติบทบาทหน้าที่ป้องกันชายฝั่งของกรมโยธาธิการและผังเมือง แต่ไม่เป็นผล หน่วยงานรัฐยังคงดึงดัน ถลุงงบประมาณสร้างกำแพงกันคลื่นต่อไป

ทั้งนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังเพิกเฉย ไม่แยแสต่อข้อเรียกร้อง และไม่ลงนามในบันทึกข้อตกลงกำแพงกันคลื่นต้องทำ EIA จึงตัดสินใจเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ปักหลักที่เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ จนกว่า 3 ข้อเรียกร้องจะออกมาในรูปแบบมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่

1.ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้อำนาจกรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบโครงการกำแพงกันคลื่น

2.กำแพงกันคลื่นกลับมาทำ EIA

3.ฟื้นฟูชายหาดที่เสียหายจากกำแพงกันคลื่น

นายอภิศักดิ์ ตั้งข้อสังเกตว่า การที่นายวราวุธ ไม่ลงนามในบันทึกข้อตกลงโดยให้เหตุผลว่ว่าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่นั้น มีเจตนาเตะถ่วง บิดพริ้วหรือไม่ พร้อมยืนยันว่า การที่ผลักดันทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (Environmental checklist for seawall and revetment) แทนการทำ EIA นั้นทดแทนกันไม่ได้

ต่อมาเวลา 16.45 น.นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เดินทางมารับฟังข้อเสนอจาก Beach for Life โดยระบุว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับจะประสานหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายไปพิจารณาต่อไป และจะติดตามความคืบหน้า 3 ข้อเรียกร้องของ Beach for life ที่ยื่นไว้เมื่อวันที่ 25 พ.ย.65 ด้วย ส่วนเรื่องการปักหลักค้างคืน ขอให้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่าต่อว่า เชื่อว่าคณะรัฐมนตรีจะไม่นิ่งนอนใจ และปล่อยให้พวกเรารอเก้อ เพราะกรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่มีมาตรการดูแลกำแพงกันคลื่นหลังเสร็จสิ้นโครงการเลย

Related Posts

Send this to a friend