POLITICS

สหภาพแรงงานรถไฟฯ ประณามการลอบวางระเบิดรถไฟสายใต้

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ประณามการลอบวางระเบิดขบวนรถไฟในเส้นทางสายใต้

ตามที่ได้เกิดเหตุคนร้ายได้ลอบวางระเบิดทางรถไฟสายใต้ระหว่างสถานีรถไฟคลองแงะ – ปาดังเบซาร์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 12.50 น. จนเป็นเหตุให้ขบวนรถไฟสินค้าที่ 707 (หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์) ตกราง 10 บทต. กีดขวางการเดินรถ และการรถไฟฯ ได้ดำเนินการให้หน่วยกู้ภัยขบวนรถพิเศษจากงานรถจักรหาดใหญ่และงานรถจักรทุ่งสง เข้าพื้นที่เพื่อกู้ภัยยกรถออกจากพื้นที่เกิดเหตุ

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 06.24 น. ได้เกิดเหตุระเบิดซ้ำขึ้นอีกครั้งในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บกู้รถพ่วง จากการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต 3 ราย ในที่เกิดเหตุทันที และบาดเจ็บอีก 4 ราย ซึ่งเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อน โหดเหี้ยมอำมหิต โดยเฉพาะการกระทำต่อขบวนรถไฟ ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้บริสุทธิ์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการรถไฟฯ และผู้ปฏิบัติงานได้ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ เสียสละในการให้ความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างเสมอภาค โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้โดยไม่แบ่งแยก ชนชาติ เชื้อชาติ สัญชาติ ลัทธิความเชื่อ หรือนับถือศาสนาใด ภารกิจที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดคือการให้บริการและนำพาความเจริญมาสู่ประเทศชาติ และประชาชน

ฉะนั้นการกระทำใดที่มีเป้าหมายต่อขบวนรถไฟที่มีผู้โดยสารซึ่งเป็นประชาชน และผู้ปฏิบัติงานผู้บริสุทธิ์ถือว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม ใช้ความรุนแรงกับผู้บริสุทธิ์เท่านั้น สร.รฟท.จึงขอประณามต่อกลุ่มผู้ร่วมกระทำการอันป่าเถื่อนโหดเหี้ยม อำมหิตในครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเหตุอันสะเทือนใจของพี่น้องประชาชนและผู้ปฏิบัติงานการรถไฟฯ แต่ สร.รฟท. สมาชิก และผู้ปฏิบัติงานยังคงยืนยันในความพร้อมและความเสียสละที่จะทำหน้าที่ในการให้บริการ เพื่อมิให้พี่น้องประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนอันจะเป็นการซ้ำเติมในเหตุการณ์ แต่ด้วยความตระหนักถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน

จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองความปลอดภัยต่อเส้นทาง และขบวนรถไฟดำเนินการตามมาตรการที่จะได้ตกลงร่วมกันระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายบ้านเมือง และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) โดยเคร่งครัดในการป้องกันเหตุอย่างเข้มงวดเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีก

สร.รฟท.ขอเป็นกำลังใจให้แก่สมาชิก ผู้ปฏิบัติงานและขอชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างมีความรับผิดชอบ เสียสละ รวมทั้งผู้บริหารในพื้นที่และส่วนกลาง ที่แสดงความกระตือรือร้น ในการลงพื้นที่เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานซึ่ง สร.รฟท.จะได้ประสานงานกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อมาตรการความปลอดภัยในการเดินขบวนรถไฟต่อไป และยืนยันหากทุกอย่างมีความพร้อมผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความพร้อม และมุ่งมั่นการทำหน้าที่ในการให้บริการที่ดี เป็นมิตร และให้ความเสมอภาคต่อพี่น้องประชาชนต่อไป

Related Posts

Send this to a friend