POLITICS

แท็กซี่พร้อมสมทบสมาคมรถบรรทุก บุก ก.พลังงาน พรุ่งนี้

แท็กซี่พร้อมสมทบสมาคมรถบรรทุก บุก ก.พลังงาน พรุ่งนี้ ขอตรึงราคา NGV อย่างน้อย 3 เดือน

นายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย เปิดเผยว่า พรุ่งนี้ (8 ก.พ. 65) ตนและสมาชิก จะไปยื่นหนังสือถึงนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่กระทรวงพลังงาน เรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน จากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 ระลอกที่ 4

นายวิฑูรย์ บอกว่า ปัจจุบันมีแท็กซี่ให้บริการประมาณ 40,000 คัน ในพื้นที่กทม. และปริมณฑล จากในระบบที่มีประมาณกว่า 80,000 คัน โดยจากสถานการณ์โควิด-19 รอบใหม่ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันจนแตะหลักหมื่นราย ทำให้ประชาชนไม่กล้าเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ส่งผลให้ผู้โดยสารใช้บริการแท็กซี่น้อยลง เมื่อเทียบกับช่วงที่ยังไม่ข่าวสายพันธุ์โอมิครอน มีรายได้อยู่ที่ 1,400 บาทต่อคันต่อวัน ปัจจุบันรายได้ลดเหลือ 700 บาทต่อคันต่อวัน เมื่อหักค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งแท็กซี่ส่วนใหญ่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ค่าใช้จ่ายอยูที่ 400 บาทต่อคันต่อวัน เท่ากับแทบไม่เหลือรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว

สมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย จึงขอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาปรับลดราคาก๊าซ NGV ที่ปัจจุบันจำหน่ายในราคา 15.60 บาทต่อกิโลกรัม และยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยอยากให้ปรับลดเหลือราคา 10.50 บาทต่อกิโลกรัม ประมาณ 3-6 เดือน หรือจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคนขับรถแท็กซี่ เนื่องจากปัจจุบัน แท็กซี่ไม่ได้ปรับค่าโดยสารมาร่วม 10 ปีแล้ว ค่าโดยสารจึงไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง

Related Posts

Send this to a friend