POLITICS

นายกฯ แจง ราคาน้ำมันพุ่งกระทบทุกกลุ่มไม่ใช่แค่รถบรรทุก

นายกฯ แจง ราคาน้ำมันพุ่งกระทบทุกกลุ่มไม่ใช่แค่รถบรรทุก บอกดูแลมาตลอด ติดตามสถานการณ์น้ำมันโลกบ้าง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น และกลุ่มรถบรรทุกจะมีการจะมีการจัดม็อบรถบรรทุกเพื่อกดดันรัฐบาลว่ามีคนเดือดร้อนเยอะหรือไม่ในเรื่องของราคาน้ำมัน หรือมีเฉพาะรถบรรทุก รัฐบาลดูแลทุกกลุ่มหรือไม่ ในเมื่อต้นทุนราคาน้ำมันเป็นเช่นนี้ รัฐบาลก็ใช้ทุกวิธีการ ในการดูแลให้ราคาไม่สูงเกินจนทำให้เกิดความเดือดร้อนมาก รัฐบาลต้องทำเช่นนี้ มีงบประมาณมากน้อยเพียงใด กลไกต่างประเทศเป็นเช่นไร ต้องทำความเข้าใจ ไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เดือดร้อนกันทุกกลุ่ม ทั้งภาคการผลิตการบริโภค และขนส่ง

ดังนั้นต้องช่วยกัน เมื่อสถานการณ์วันนี้เป็นเช่นนี้ และหลายมาตรการรัฐบาลก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และดูแลติดตามสถานการณ์ ต่างประเทศเขาบ้าง พร้อมกับขอให้ไปเทียบเคียงกับหลายประเทศเขาดู พร้อมถามกลับว่าหากถามตนแบบนี้ก็เดือดร้อนกันทุกคน แต่รัฐบาลทำให้หรือเปล่า ก็ทำให้ไม่ใช่หรือมาดูแลและเอาเงินส่วนรวมมาดูแล ฉะนั้นขอให้เข้าใจสถานการณ์ตรงนี้ด้วย

Related Posts

Send this to a friend