POLITICS

นายกฯ สั่ง ก.พาณิชย์ ตรวจสอบและแก้ไขด่วน หลังพบข้อร้องเรียน ‘ชุดตรวจ ATK’ เริ่มขาดตลาด ราคาพุ่ง

(7 ม.ค. 65) นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีรัฐบาลได้รับข้อร้องเรียนผ่านหลายช่องทาง เกี่ยวกับราคาชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง ปรับราคาเพิ่มขึ้น ทั้งที่ขายในร้านขายยาและร้านค้าออนไลน์ จากความต้องการใช้เพื่อคัดกรองมากขึ้น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีการฉวยโอกาสขึ้นราคา ให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที พร้อมวางแนวทางป้องกันไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชน โดยขอให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับช่วงแรกที่รัฐบาลอนุญาตให้ใช้ชุดตรวจ ATK แล้วมีปัญหาชุดตรวจราคาสูง

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ซื้อขายชุดตรวจ ATK เพื่อนำไปสู่การวางมาตรการต่างๆ ให้มีการขายที่เป็นธรรม เปิดให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น และให้จำหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อแก้ไขปัญหาราคาชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง เพื่อเป็นกลไกตรวจคัดกรองและนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาได้รวดเร็ว ลดการเสียชีวิต จำกัดวงจรการระบาด

นายกรัฐมนตรี ยังขอความร่วมมือผู้ขาย อย่าฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน ขอให้ทำธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยภาครัฐมีกลไกติดตามการค้าขายในทุกช่องทาง หากพบว่ามีการเอารัดเอาเปรียบ ค้าขายไม่เป็นธรรม จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย

Related Posts

Send this to a friend