POLITICS

ยอดตัวประกันชาวไทยลดเหลือ 8 คน หลังสถานทูตฯ พบตัวคนไทย 1 คนที่คาดว่าถูกจับกุมแล้ว

วันนี้ (6 ธ.ค. 66) เวลา 18:08 น. กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งความคืบหน้าการช่วยเหลือแรงงานไทยผู้ถูกจับเป็นตัวประกันในฉนวนกาซา จากสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอล-ฮามาส ว่า

กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟว่า ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งรายงานจำนวนตัวประกันภายหลังที่ได้รับการปล่อยตัวเป็นระยะ รวม 23 คน และยังเหลืออยู่อีกจำนวน 9 คนนั้น

วันนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พบหนึ่งในบุคคลที่คาดว่าเป็นตัวประกันในกลุ่ม 9 คนดังกล่าวแล้ว ทำให้ขณะนี้ จึงยืนยันจำนวนผู้ที่ยังถูกจับเป็นตัวประกันที่เหลืออยู่เป็นจำนวน 8 คน

Related Posts

Send this to a friend