POLITICS

‘อนุทิน’ ชี้ ขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี 2 มีความเหมาะสมแล้ว ยังไม่เห็นด้วยเปิดถึงตี 4

วันนี้ (6 ธ.ค. 65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอขยายเวลาการเปิดสถานบริการออกไปถึงเวลาตี 4 ว่า คณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุข มีมติว่ายังไม่เห็นด้วย ส่วนเมื่อใดจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นนายอนุทิน กล่าวว่า การขยายเวลาไปถึงเวลาตี 4 เราต้องรักษาสมดุลในทุกมิติ ขณะนี้ขยายเวลาถึงเวลาตี 2 ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของ โควิด-19

เมื่อถามว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องการให้ขยายเวลาในจังหวัดในจังหวัดท่องเที่ยว นายอนุทิน กล่าวว่า ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกัน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลจากคณะกรรมการฯที่เราต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่

นายอนุทิน ยังกล่าวถึงของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมที่จะมอบให้ประชาชน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการกระตุ้นให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ซึ่งทั้งหมดเป็นนโยบายประจำ ส่วนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ประชาชนจะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมจะทำให้การติดเชื้อ โควิด-19 มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราจะช่วยรณรงค์ให้คนมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกันมากขึ้นจะช่วยได้มาก

Related Posts

Send this to a friend