POLITICS

ชัชชาติ สั่ง 50 เขตทบทวนบทเรียนน้ำท่วม หาแผนป้องกันระยะยาว 1 ปี

ระดมกระสอบทรายอุดจุดฟันหลอ ปักธงแดง 28 จุดเสี่ยงเตือนเรือขับด้วยความระมัดระวัง

วันนี้ (6 ต.ค.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการประชุมหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 10 / 2565 ณห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่วมและแผนรับมือสำหรับปีหน้า ว่า พรุ่งนี้จะเชิญ 50 สำนักงานเขตมาทบทวนบทเรียนเรื่องน้ำท่วมของปีนี้ ให้นำปัญหาของชุมชนย่อยลงแผนที่ และเตรียมแผนระยะยาว 1 ปีเพื่อแก้ไขปัญหาให้ครบถ้วน ส่วนการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue ปัจจุบันมีคนแจ้งเหตุมาแล้ว 160,000 เรื่อง แก้ปัญหาไปแล้ว 96,000 เรื่อง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน 4 เดือนที่ผ่านมา แม้จะไม่ใช้งบประมาณ แต่ กทม.สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้น ขอให้ทำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ให้ดี ตอบโจทย์ประชาชน เอาประชาชนเป็นที่ตั้ง

“หัวใจคือ การสร้างความไว้ใจให้กับประชาชน หากประชาชนไว้ใจเรา เราก็ไว้ใจประชาชนมากขึ้น ให้อำนาจประชาชนในการตัดสินใจมากขึ้น”

จากการถอดบทเรียน ปัญหาหนึ่งที่พบคือน้ำท่วมขังในหมู่บ้านเอกชน อาจต้องเชิญบริษัทผู้พัฒนาโครงการมาพูดคุย อย่างน้อยต้องรับผิดชอบลูกบ้านเพราะเอากำไรไปแล้ว ไม่ใช่ผลักภาระให้ กทม. หากไม่ได้ต้องหาทางยกให้เป็นสาธารณะ เพื่อให้ กทม.สามารถเข้าไปได้ หากไม่ได้จริง ๆ กทม.ต้องอาศัยกฎระเบียบเข้าไปช่วยเหลือ เช่น สนับสนุนกระสอบทราย และเครื่องสูบน้ำ

นายชัชชาติ กล่าวว่า กทม.มีจุดเสี่ยง 3 จุด จุดแรกคือ จุดที่นอกคันกั้นน้ำ 16 ชุมชน ระยะสั้นอาจต่อไม้กระดาน ช่วงน้ำขึ้นออกมาขายของ พอน้ำลงค่อยกลับเข้าบ้าน ส่วนระยะยาวต้องทำเขื่อนเพิ่ม จุดฟันหลอต้องเสริมกระสอบทราย ส่วนจุดที่น้ำซึมลอดคงต้องนำน้ำที่ซึมลอดลงท่อแล้วปั๊มออก ระยะยาวคงต้องต่อชีทไพล์ เพื่อป้องกันแรงดันจากน้ำ โดยเฉพาะเขื่อนเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ปี 2538 โดยปีนี้ได้ปรับเทคนิคการวางกระสอบทรายโดยวางกระสอบทรายในกรงเหล็ก พร้อมให้ปักธงแดง 28 จุดเสี่ยงที่ตั้งกระสอบทราย เตือนเรือให้ระมัดระวัง เชื่อว่าจะสามารถป้องกันน้ำท่วมได้เว้นวรรคเพราะระดับน้ำยังไม่สูงกว่าแนวป้องกันห่างจากแนวป้องกันอีกประมาณ 80 เซนติเมตร

Related Posts

Send this to a friend