POLITICS

นายกฯ ขอให้ทุกส่วนราชการ ลดธงครึ่งเสา แสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่ หนองบัวลำภู

นายกฯ ขอให้ทุกส่วนราชการทั่วประเทศ ลดธงครึ่งเสา 1 วันเป็นกรณีพิเศษ เพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่ จ. หนองบัวลำภู

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ต่อกรณีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ จ. หนองบัวลำภู ก่อให้เกิดความเสียใจ แก่คนไทยทั้งประเทศนั้น 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอให้ทุกส่วนราชการทั่วประเทศลดธงครึ่งเสา ในวันพรุ่งนี้ (7 ตุลาคม 2565) เป็นกรณีพิเศษ 1 วัน เพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่ จ. หนองบัวลำภู

นายอนุชาฯ กล่าวว่า “นายกรัฐมนตรีเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด และขอให้คนไทยทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ร่วมผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียที่โหดร้ายนี้ไปด้วยกัน”

Related Posts

Send this to a friend