POLITICS

พ.ต.อ.ทวี ร่วมงาน “รำลึก 60 ปี ปอเนาะพ่อมิ่ง” ยกย่องเป็นสถาบันทางความรู้ที่สร้างคน

วันนี้ (6 มี.ค. 66) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวในงานรำลึก 60 ปี โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม หรือ “ปอเนาะพ่อมิ่ง” อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีว่า “อยากให้พวกเราได้ร่วมชื่นชม 60 ปีปอเนาะพ่อมิ่ง ได้สร้างคนจากหมู่บ้าน ไปสู่ที่ต่างๆ ของโลก โดยใช้สถาบันแห่งนี้ เวลาไปที่ไหน ไปเยี่ยมก็จะพบกับศิษย์เก่าปอเนาะพ่อมิ่งอยู่เกือบทุกหนทุกแห่ง เป็นสถาบันที่สร้างคนจากหมู่บ้านไปอยู่ในที่ต่างๆ ของโลกอย่างแท้จริง”

“การรวมตัวกันเพื่อทำงานการเมืองที่เรียกว่า ‘ประชาชาติ’ นั้น พรรคประชาชาติคือพรรคเรื่องการศึกษา เพราะเราคิดว่าเราต้องเริ่มต้นที่สร้างคน สร้างมนุษย์ให้มีคุณค่าอย่างยิ่ง แล้วเราก็เห็นว่าพอเราเดินทางมาถึงวันนี้ ทำอย่างไรที่เราจะใช้ประโยชน์จากคนให้ยาวนานที่สุด ใช้ประโยชน์จากมนุษย์ให้มีประโยชน์มากที่สุด ดังนั้นเราจำเป็นร่วมกันที่จะต้องทำให้มีการศึกษา อีกอันหนึ่งคือทำอย่างไรให้มนุษย์เป็นเด็กน้อยที่สุด แต่เป็นผู้ใหญ่ให้มากที่สุด คำว่าผู้ใหญ่ในที่นี้ คือทำให้คนมีความรู้”

“ผมคิดว่าในบรรดาการพัฒนาทั้งหมด พี่น้องที่เป็นอิสลาม อิสลามเป็นศาสนาที่ใช้ประโยชน์จากมนุษย์ได้ยาวนานที่สุด คือ อิสลามความเป็นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เหมือนเด็กกำพร้าเกิน 15 ปี ก็ไม่ใช่เด็กกำพร้า ถือเป็นผู้ใหญ่แล้ว เรามีจุดที่ว่าต้องการให้เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่สมองเด็ก คือผู้ใหญ่ที่มีความรู้”

“ปอเนาะพ่อมิ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันมาตลอด 60 ปีว่าได้ผลิตคนจากหมู่บ้าน คนจากชุมชน ไปอยู่ในที่ต่างๆ ของประเทศที่ต่างๆ ของโลก การได้มาร่วมงานวันนี้ถือว่าเป็นงานที่เป็นมงคลกับพวกเรา เป็นงานที่เป็นการสร้างอนาคต ผมเคยพูดเสมอและเคยมาพูดที่นี่ตอนสมัครเป็นเลขาธิการ ศอ.บต. (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) เหมือนกันว่า ถ้าจะดูอดีตสังคมใดให้ไปดูที่พิพิธภัณฑ์ ถ้าจะดูปัจจุบันให้ไปดูที่หน่วยปฏิบัติ แต่ถ้าจะดูอนาคตให้มาดูที่สถานศึกษา”

“การได้มาร่วมกิจกรรมอันนี้ คือพวกเราได้มาร่วมกันสร้างอนาคต และการสร้างอนาคตที่ดีคือสร้างอนาคตให้คนมีความรู้ เราต้องใช้ปัญญานำหน้า ต้องใช้ความรู้นำหน้า และการใช้ความรู้นำหน้า คือหนทางที่จะนำไปสู่ความเจริญที่ยั่งยืน”

“เหตุที่ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา ผมนัดนักศึกษาจะมาพบ เด็กมาตรงเวลามาก แต่เขามาก่อนเวลาไม่ได้ เพราะการศึกษาที่นี่ครูเก่งมาก ถ้าเสียเวลาของครูไปแค่ 10 นาทีเหมือนเสียโอกาส ซึ่งก็พบว่าการศึกษาอาจจะคล้ายๆ ปอเนาะพ่อมิ่ง กินอาหารฟรี 3 มื้อ เรียนฟรีแล้วมีเงินเดือนให้เด็ก แล้วมีค่าใช้จ่ายสำหรับไปหาความรู้” พ.ต.อ.ทวี กล่าว

Related Posts

Send this to a friend