POLITICS

‘ชินวรณ์’ ขอความร่วมมือวิปรัฐบาล-พรรคร่วมรัฐบาล ประชุมสภาฯ

‘ชินวรณ์’ ขอความร่วมมือวิปรัฐบาล-พรรคร่วมรัฐบาล ประชุมสภาฯ มอง ภูมิใจไทย จ่อไม่แสดงตน ขวางเปิดอภิปราย 152 ไม่มีเหตุผล

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า ที่ประชุมวิปรัฐบาลได้ย้ำกับสมาชิกให้เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ นี้ รวมถึงการประชุมสภาฯ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาล คือ ร่าง พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร รวมถึงร่างกฎหมายของพรรคคการเมืองที่เสนอ คือ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 เพราะไม่มีเหตุผลใดที่พรรคร่วมรัฐบาลจะไม่เข้าร่วมการพิจารณาหรือร่วมเป็นองค์ประชุม ส่วนกรณีที่มีความไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายควรใช้วิธีออกเสียงไม่เห็นด้วย

ส่วนกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ส.ส.ของพรรคจะใช้เอกสิทธิ์ไม่เข้าร่วมประชุมสภา รวมถึงญัตติอภิปรายทั่วไป เพราะชนวนความขัดแย้งจากร่างกฎหมายกัญชา กัญชง พ.ศ… นายชินวรณ์ กล่าวว่า ตนย้ำกับที่ประชุมวิปรัฐบาลว่า ขณะนี้มีเวลาประชุมอีกเพียง 3 ครั้ง และมีวาระร่างกฎหมายของรัฐบาลที่พรรคร่วมรัฐบาลจะต้องร่วมรับผิดชอบ รวมถึงญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ส่วนร่างกฎหมายกัญชา กัญชงนั้นเป็นร่างกฎหมายที่พรรคการเมืองเสนอ เทียบเท่ากับร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.การประมง ซึ่ง ส.ส.อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่เข้าประชุม ทั้งนี้หากเกิดกรณีดังกล่าวพรรคการเมืองที่ทำต้องชี้แจงและตอบคำถามจากประชาชน

ทั้งนี้ ตนมองว่า หากใช้เกมไม่ร่วมเป็นองค์ประชุม เพื่อทำให้สภาฯ เปิดอภิปรายทั่วไปไม่ได้ จะเป็นความเสียหาย กับรัฐบาล และยิ่งหาก ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลไม่ร่วมเป็นองค์ประชุม เท่ากับว่ารัฐบาลหนีการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 และเป็นสิ่งที่แต่ละพรรคต้องรับผิดชอบ ส่วนจะถึงขั้นที่เป็นการกระทำขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ มองว่า พรรคการเมืองในฐานะที่อยู่ในระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภาต้องพิจารณา

Related Posts

Send this to a friend