POLITICS

‘สร้างอนาคตไทย’ ติวผู้แสดงเจตจำนงค์เป็นผู้สมัคร ส.ส. ภาคอีสาน กว่า 50 คน

พรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) นำโดยนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสุพล ฟองงาม ประธานภาคอีสาน นายวิเชียร ชวลิต รองหัวหน้าพรรค และผู้อำนวยพรรค นายสันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรค นายนริศ เชยกลิ่น โฆษกพรรค นายวัชระ กรรณิการ์ รองเลขาธิการพรรค และนายบุญส่ง ชเลธร รองเลขาธิการพรรค จัดประชุมพบปะว่าที่ผู้แสดงเจตจำนงค์เป็นผู้สมัคร ส.ส. ภาคอีสาน จำนวนกว่า 50 คน เพื่ออัพเดทสถานการณ์ทั่วไปทางการเมืองของประเทศ มอบนโยบายพรรคในการทำงานในพื้นที่ พร้อมรับฟังนโยบายที่สำคัญๆ ของพรรครวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย

นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาของประชาชนที่สะท้อนมายังพรรคผ่านผู้แสดงเจตจำนงค์สมัครเป็น ส.ส. ของพรรคด้วย

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมว่า ในพื้นที่ภาคอีสาน พรรคต้องทำงานอย่างหนัก และละเอียด เพราะเป็นพื้นที่หลักที่พรรคให้ความสำคัญ และถือเป็นพื้นที่สำคัญของประเทศ ซึ่งพรรคมีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งในหลายพื้นที่ โดยแนวทางของพรรคจะเลือกคนที่ใช่จริง ๆ มาทำงานด้วยกัน พรรคพร้อมทำงานและสนับสนุนอย่างเต็มที่ วันนี้ถึงเวลาแล้ว ขอให้ผู้สมัครฯ ทุกคนทำงานในพื้นที่อย่างจริงจังและเต็มที่

นายสุพล ฟองงาม ประธานภาคอีสาน กล่าวว่า การทำงานในพื้นที่ภาคอีสานต้องยึดยุทธศาสตร์ภาค และยุทธศาสตร์พรรค สร้างอนาคตไทย เป็นพรรคใหม่ การทำงานของพรรคจะทำการเมืองแบบเดิม ๆ แค่ 30 เปอร์เซ็นต์ อีก 70 เปอร์เซ็นต์ จะต้องมุ่งเน้นการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

Related Posts

Send this to a friend